Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Karttjänster

Kart- och mätenheten levererar olika typer kartunderlag beroende på vad du tänker göra på din fastighet.

Bild på kartutdrag

Kartutdrag

Primärkartan är kommunens mest detaljerade karta, den kallas ibland för baskarta. Kartan visar det som finns på marken. Det kan vara byggnader, vägar, murar, belysningsstolpar, trappor med mera. Markens höjd visas med hjälp av höjdkurvor. I kartan visas också fastighetsgränserna. Primärkartan har en hög noggrannhet och uppdateras fortlöpande.

Det är utifrån primärkartan vi skapar nybyggnadskarta och primärkarteutdrag.

Nybyggnadskarta

När du ska bygga ny huvudbyggnad (bostad, verksamhetslokal, skola etc.) som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp behöver du en nybyggnadskarta till bygglovansökan.

Mer om nybyggnadskarta.

Primärkarteutdrag

Ska du uppföra huvudbyggnad med eget vatten och avlopp, komplementbyggnad, göra en om- eller tillbyggnad på befintlig byggnad, då ska du beställa ett primärkarteutdrag över din fastighet.

Mer om primärkarteutdrag.

Är du fortfarande osäker på vilken typ av karta du behöver, kontakta bygglov@osteraker.se

Redaktör:
Carina Eklund

Senast uppdaterad:
fredag 20 september 2019