Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

GIS-tjänster

Geografiska Informationssystem (GIS) är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografisk data, något förenklat kan GIS beskrivas som intelligenta, digitala kartor.

GIS utgör idag en självklar del i det dagliga arbetet inom många av kommunens verksamheter, antingen med renodlade GIS-program eller integrerat i befintliga applikationer. Genom att kombinera befolkningsinformation med geografisk läge och administrativ data går det att plocka fram beslutsunderlag för allmänhet, politiker och kommunens tjänstemän.

Dagligen används olika karttjänster på kommunens intranät där kommunens tjänstemän kan söka efter information om exempelvis fastigheter, adresser, detaljplaner, naturvårdsplaner och skolor.

Används för planering

I kommunen används även mer avancerade GIS-program för bland annat planering av skolskjuts och skolval, framställning av kartor, analys av buller och för grönstrukturplaner.

Här på österåker.se visar vi plats och information om bland annat våra skolor och förskolor, boende och miljö, detaljplaner, snöröjning, batteriholkar, omsorg och stöd, sporthallar, vandringsleder och motionsspår.

Redaktör:
Carina Eklund

Senast uppdaterad:
fredag 22 februari 2019