Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Adresser och namnsättning

En korrekt och tydlig adress är en förutsättning för att räddningstjänst, taxi och andra besökare ska hitta till rätt plats. Som ansvarig fastighetsägare kan du underlätta genom att skylta upp adressnumret på huset/brevlådan eller vid infartsvägen.

I Sverige är det kommunerna själva som bestämmer adresser/gatunamn. Det står i lagen för lägenhetsregister. Kommunen överför adressuppgifterna till ett register hos Lantmäteriet, som i sin tur sprider adresserna vidare i samhället. Postnord ansvarar för postnummer och postort.

Österåkers kommun sätter adresser enligt Svensk standard och enligt de riktlinjer som Lantmäteriet tagit fram. Bland annat ska numreringen vara stigande i vägens riktning med jämna nummer på höger sida och udda nummer på vänster sida. När en fastighet avstyckas och det inte finns lediga nummer, tilldelas ett littera till adressplatsen.

Fastighetsägarens skyldigheter

När en ny eller ändrad adress fastställs och registreras av kommunen, skickas en bekräftelse till fastighetsägaren. Fastighetsägaren ser till att numrera huset eller brevlådan och ser också till att informera eventuella hyresgäster.

Väghållare ansvarar för att vägar skyltas upp och tar även kostnaden för detta. Sker infart till enskild väg från kommunal gata ansvarar kommunen för skyltningen och bekostar också denna.

Österåkers kommun använder skyltar med svart text på vit botten. Texten ska finnas på sidor av skylten och inte innehålla förkortningar. Kommunen kan vara behjälplig vid beställning av nya gatunamnsskyltar.

Redaktör:
Carina Eklund

Senast uppdaterad:
fredag 22 februari 2019