Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kaminer och eldstäder

Har du planer på att installera en braskamin eller eldstad? Innan du gör det behöver du anmäla arbetet till bygglovenheten.

Om du vill installera en ny eldstad (braskamin, öppen spis, etc.) och /eller skorsten/rökkanal, ska du göra en anmälan till bygglovenheten.

Detta gäller också om du installerar en braskassett eller spisinsats i din befintliga öppna spis. Byte av eldstad till en ny som kräver murningsarbete, väger tyngre eller som har ett annat bränsleslag, så ska du också göra anmälan till bygglovenheten.

Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren (sotaren) redan i tidigt skede för att ta reda på förutsättningarna för installationen.

Hur ansöker jag?

För att ansöka om att sätta in en kamin eller annan eldstad behöver du fylla i en ansökningsblankett och bifoga ett antal handlingar.

Följande handlingar ska insändas:

  • Anmälan om installation av eldstad (ladda ner blanketten nedan).
  • Planritning i skala 1:100 som visar eldstadens placering inne i huset.
  • Fasadritning i skala 1:100 som visar skorstenens läge på yttertaket och höjd över taknock.
  • Teknisk information gällande vilken typ av eldstad och rökkanal som ska installeras.

Blankett: anmälan om installation av eldstad (pdf). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan e-posta din ansökan eller skicka in den med vanlig post. Ska du e-posta din ansökan är det viktigt att du bifogar filerna på rätt sätt.

Läs här om hur du ska leverera dina handlingar med e-post. Pdf, 74.3 kB, öppnas i nytt fönster.

E-post: bygglov@osteraker.se

Postadress: Österåkers kommun, Bygglovenheten, 184 86 Åkersberga

Innan du börjar installationsarbetet

För att få påbörja installationen måste du ha ett startbesked från oss. När installationen är slutförd ska du anmäla det till oss och skicka in ett protokoll från skorstensfejarmästaren på att installationen är godkänd. Vi kan då skriva ut ett slutbesked och först då går det bra att börja använda eldstaden.

Börjar du installera eldstaden innan du fått starbesked eller börjar du använda eldstaden innan du fått slutbesked kan byggnadsnämnden besluta att du måste betala en sanktionsavgift.​

Bygglov för eldstad

Om du placerar skorstenen på utsidan av fasaden eller i väggliv krävs det även bygglov för fasadändring.

Om du avser att utföra åtgärden i samband med bygglovspliktig åtgärd, till exempel tillbyggnad eller nybyggnad, kan anmälan om installation av eldstad göras i samband med bygglovsansökan.

Redaktör:
Bygglovenheten

Senast uppdaterad:
måndag 13 september 2021