Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked kan du ansöka om det är oklara förutsättningar om vilka möjligheter det finns att bebygga eller dela din fastighet. Beslut om förhandsbesked fattas av byggnadsnämnden som sammanträder en gång i månaden. Det är alltså inte ett snabbt besked som kan ges muntligt.

Syftet med förhandsbeskedet är att du som planerar ett bygge ska kunna få ett första besked, innan du söker bygglov, så att du med större trygghet ska kunna fortsätta din projektering och ta fram ritningar och dokument.

Så handläggs frågan om förhandsbesked.

Byggnadsnämnden gör en lämplighetsbedömning utifrån riktlinjerna i översiktsplanen, lagstiftning, tekniska frågor med mera. Sedan skickas ärendet för yttrande till miljö- och hälsoskyddsnämnden, till berörda grannar och eventuellt andra myndigheter eller instanser. 

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år.

Vilka handlingar ska skickas in?

Nedanstående handlingar är de vanligaste ritningarna vi kräver in i en ansökan om förhandsbesked. Andra typer av handlingar kan komma att begäras efter granskning av din ansökan.

 Följande handlingar ska bifogas till din ansökan:

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett för förhandsbesked.
  • Gärna skisser på byggnaden.
  • En karta över området som redovisar:
    • Placering av den nya byggnaden.
    • Förslag på ny tomtplats om du vill stycka.
    • Tillfartsväg till fastigheten.

Blankett: Ansökan om förhandsbesked. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur ansöker jag?

Du kan e-posta din ansökan eller skicka in den med vanlig post. Ska du e-posta din ansökan är det viktigt att du bifogar filerna på rätt sätt. 

Läs här om hur du ska leverera din bygglovansökan och tillhörande ritningar med e-post. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post: bygglov@osteraker.se

Postadress: Österåkers kommun, Bygglovenheten, 184 86 Åkersberga

Vad kostar ett förhandsbesked?

Ett förhandsbesked kostar mellan 5 900 - 13 000 kronor beroende på hur många grannar som ska tillskrivas. Det spelar ingen roll om du får ett positivt eller negativt beslut eftersom avgiften är densamma. Kräver din ansökan även en strandskyddsdispens kostar det ytterligare 4 650 kronor.

Redaktör:
Bygglovenheten

Senast uppdaterad:
tisdag 8 januari 2019