Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ändra

Ändra (Anmälanspliktiga åtgärder)

Enligt plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), ska vissa åtgärder och ändringar anmälas till byggnadsnämnden. Det som är viktigt när man ska flytta exempelvis ett kök eller badrum är att veta vilka byggtekniska ingrepp som är aktuella.

Om något av följande planeras behöver du göra en anmälan:

 • Installation av en kamin eller eldstad.
 • Väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp inom en tomt genom att koppla på sig på Roslagsvattens ledningar eller till en enskild anläggning. Mer information finns på miljö- och hälsoskyddsenhetens sida.
 • Ändring av bärande väggar/balkar som påverkar konstruktionen.
 • Nya eller förändrade rördragningar inne i bjälklag.
 • Ändra i planlösningen så att tillgängligheten för funktionshindrade blir sämre (exempelvis placera wc-stolen så att man inte längre kommer åt den).
 • Ändra i planlösningen eller göra något annat byggtekniskt så att brandutrymningen påverkas (exempelvis ta upp en dörr i en brandcellsgräns).
 • Ändra eller installera ny ventilationsanordning (till exempel sätta in en fläkt där det tidigare varit självdrag).
 • Installera en ny imkanal (spisfläkt).
 • Göra ett nytt badrum i ett utrymme som varit något annat (exempelvis i ett utrymme som varit sovrum, kök eller förråd).
 • Stambyte.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

 • Du fyller i och skriver under blanketten för anmälanspliktiga åtgärder. Gäller ditt ärende att installera en eldstad finns en speciell blankett för detta.
 • Relevanta handlingar, exempelvis VA-situationsplan, konstruktionsritningar, planritning, VVS-ritning, teknisk beskrivning eller brandskyddsdokumentation.
 • Kontrollplan

Blankett: Ansökan om anmälanspliktig åtgärd (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett: Ansökan om installation av eldstad (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redaktör:
Bygglovenheten

Senast uppdaterad:
fredag 8 mars 2019