Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Avgifter

Vad du betalar för ett bygglov beror på en hel rad olika faktorer och därför är det svårt att enkelt säga vad ditt bygglov kommer att kosta.

Vad kostar ett bygglov?

Byggnadsnämndens avgifter debiteras enligt gällande taxa som är beslutad av kommunfullmäktige. Avgiften beror på flera olika faktorer. Här är några anledningar som gör att avgiften kan variera mycket, beroende på var, vad och hur stort du vill bygga:

  • Hur stort du vill bygga. Avgiften är baserad på antal kvadratmeter bruttoarea.
  • Vad du vill bygga. Ett nytt bostadshus, en mindre gäststuga eller en liten tillbyggnad och så vidare.
  • Om din fastighet ligger innanför eller utanför detaljplanelagt område?
  • Om ditt  bygglov följer detaljplanen eller om du vill pröva en liten avvikelse från detaljplanen.
  • Om du bor i ett område där du måste betala planavgift (ex Svinninge/Svartgarn/Svavelsö).
  • Om vi måste skriva till grannar.
  • Om din prövning även gäller strandskyddsdispens.

Plan- och bygglovstaxan (pdf).PDF

Exempel på avgifter - Vad kostar ett bygglov? (pdf)PDF

När ska man betala avgiften?

När du får ditt beslut skickat till dig framgår beloppet du ska betala i beslutet. Till beslutet får du en avgiftsspecifikation. Inom några veckor efter du fått ditt beslut, skickas en separat faktura till dig.

Olovligt byggande (svartbygge) - sanktionsavgifter

Om du utan lov gör något som behöver bygg, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande eller svartbygge i dagligt tal. Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att till exempel flytta in i eller använda det du byggt utan slutbesked.

Vid olovligt byggande ska byggnadsnämnden ta ut byggsanktionsavgifter eller kräva att bygget rivs. Även om lov beviljas i efterhand kommer sanktionsavgiften att tas ut.

Avgiften är bestämd utifrån åtgärden och ska betalas av den som ägde fastigheten när överträdelsen begicks, den som begick överträdelsen eller den som fått en fördel av den.

För att slippa betala sanktionsavgiften måste rättelse utföras, vilket innebär att den olovligt utförda åtgärden tas bort/rivs och återställs till ursprungligt skick.

Preskriptionstid

Preskriptionstid innebär att rättsliga följder upphör en viss tid efter att de inträffat. Byggåtgärder har en preskriptionstid på 10 år. Det innebär att det efter 10 år, inte är möjligt att ingripa och begära rättelse av åtgärden. Det innebär inte ett godkännande eller legaliserande av det olovligt utförda.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Bygglovenheten

Senast uppdaterad:
fredag 23 april 2021