Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Bygglov och tillstånd

För de flesta byggprojekt behöver du söka bygglov eller göra en anmälan. I vissa fall behövs mark- eller rivningslov. Olika regler gäller för byggande. Reglerna beror bland annat på om området där du vill bygga har en detaljplan, ligger utanför detaljplanelagt område eller inom strandskyddat område.

Hög arbetsbelastning

Vi har ofta en hög arbetsbelastning, vilket gör att det ibland kan ta längre tid för att få svar på frågor ni ställer till oss.

Hur lång är handläggningstiden?

Är alla handlingar rätt (fackmässiga) från början kommer din ansökan gå fortare att handlägga. Titta gärna på exempelritningarna vi har under "Mer information".

Det går även fortare om det förslag du skickar in följer detaljplanen.

Enligt lag ska vi i regel besluta i ärenden inom 10 veckor från det att ärendet är helt komplett, ofta går det dock snabbare.

Träffa en bygglovhandläggare

Under rådande omständigheter med covid -19 gör vi uppehåll i möjligheten att boka fyskiska möte med en bygglovhandläggare. Har du frågor hänvisar vi till att du ringer eller mailar oss.

Telefon: 08-540 811 01 - Telefontid klockan 10-12.

E-post: bygglov@osteraker.se

Sök detaljplan

Finns det en detaljplan för ditt område? Du kan själv söka i kartan och se ifall just din fastighet omfattas av en detaljplan eller inte.​ Länken till detaljplanerna hittar du under "Mer information".

Lathund - "Hur du söker efter en detaljplan"PDF.

Beställ gamla ritningar på ditt hus

Vill du beställa ritningar kan du mejla till bygglov@osteraker.se eller ringa till bygglovarkivet på telefon 08-540 811 01.

I bygglovsenhetens ritningsarkiv finns bygglovsritningar och bygglovshandlingar för många byggnader i kommunen.

Byggnadsnämndens beslut

Under menyvalet Politik & påverkan/Byggnadsnämnden, publiceras en lista över de ärenden som avses behandlas respektive har behandlats vid varje byggnadsnämnds sammanträde. Byggloven publiceras inte eftersom de innehåller personuppgifter. Är du intresserad av att ta del av något beslut så är du välkommen att ringa till bygglov eller maila till bygglov.

Länk till Byggnadsnämndens sammanträden. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen är uppdelad flera delar, allt från de förberedelser du måste göra innan ansökan tills det du får flytta in.

Huvuddelarna i bygglovsprocessen:

  • Skicka in ansökan
  • Ansökan behandlas
  • Beslut
  • Före byggstart
  • Bygget pågår
  • Före inflyttning                                                                                                                                                                                      

Redaktör:
Bygglovenheten

Senast uppdaterad:
måndag 7 september 2020