Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Bygglov och tillstånd

För de flesta byggprojekt behöver du söka bygglov eller göra en anmälan. I vissa fall behövs mark- eller rivningslov. Olika regler gäller för byggande. Reglerna beror bland annat på om området där du vill bygga har en detaljplan, ligger utanför detaljplanelagt område eller inom strandskyddat område.

Hög arbetsbelastning

Under året har vi fått väldigt många inkommande ärenden, vilket medfört att handläggningstiden är längre än vanligt.

Boverket har sammanställt vanliga frågor och svar på vad som kräver bygglov eller anmälan och vad du kan bygga utan att söka bygglov.

På Boverkets hemsida ”Tid för hemmafix?” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om:

 • Attefall
 • Friggebod
 • Staket, murar och plank
 • Uteplatser, uterum och skärmtak
 • Pool

Du kan underlätta handläggningen och göra den smidigare om ansökan är komplett redan när du skickar in den.

Att en ansökan är komplett innebär att alla handlingar och uppgifter som behövs för att fatta beslut i ärendet finns med och är tydligt redovisade (fackmässigt utförda).

Handläggningstiden kan ta upp till 10 veckor nu under våren och sommaren så ansök i god tid.

Vad är en fackmässig ritning?

En fackmässig ritning visar hur byggnationen kommer att se ut när ditt byggnadsprojekt är slutfört. Ritningarna måste vara tydliga vilket gäller för både linjer och siffror. Ritningarna måste utföras på vitt papper och ha tydliga svarta linjer.

Gäller ditt ärende en tillbyggnad, måste du redovisa hela byggnaden och inte bara den tillbyggda delen. Ett vanligt misstag när man söker bygglov för exempelvis inglasat uterum, är att bara produktbladet skickas in. Du måste visa hur tillbyggnaden ser ut på ditt hus.

Att bifoga ett produktblad/ritning på ett nyckelfärdigt hus är inte heller det en fackmässig ritning.

Vi ser att ritningarna ofta saknar:

 • Blivande och befintliga marklinjer som ska ritas in på samtliga fasadritningar. Detta är något som du måste komplettera ritningarna med och redovisa hur det ser ut på just din tomt.
 • Byggnadens grund ska redovisas i fasadritningarna, eftersom utformningen (t.ex. platta på mark eller plintgrund) kan påverka byggnadshöjden.
 • Fast inredning på planritningen. Ska toa/dusch eller braskamin installeras? Ska pentry/kök finnas osv? Vilken typ av rum byggnaden innehåller ska även framgå (sovrum, förråd, kök osv).
 • Ritningshuvud (textruta) där bland annat fastighetsbeteckning, typ av byggnad, vad ritningen visar och skala ska framgå.

Här kan du läsa mer om fackmässiga ritningar. Pdf, 123.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Träffa en bygglovhandläggare

Under rådande omständigheter med covid -19 gör vi uppehåll i möjligheten att boka fysiska möten med en bygglovhandläggare. Har du frågor hänvisar vi till att du ringer eller mailar oss.

Telefon: 08-540 811 01 - Telefontid klockan 10-12.

E-post: bygglov@osteraker.se

Sök detaljplan

Finns det en detaljplan för ditt område? Du kan själv söka i kartan och se ifall just din fastighet omfattas av en detaljplan eller inte.​

Länk till kartan med detaljplanerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställ gamla ritningar på ditt hus

Vill du beställa ritningar kan du mejla till bygglov@osteraker.se eller ringa till bygglovarkivet på telefon 08-540 811 01.

I bygglovsenhetens ritningsarkiv finns bygglovsritningar och bygglovshandlingar för många byggnader i kommunen.

Byggnadsnämndens beslut

Under menyvalet Politik & påverkan/Byggnadsnämnden, publiceras en lista över de ärenden som avses behandlas respektive har behandlats vid varje byggnadsnämnds sammanträde. Byggloven publiceras inte eftersom de innehåller personuppgifter. Är du intresserad av att ta del av något beslut så är du välkommen att ringa eller maila till bygglov.

Länk till Byggnadsnämndens sammanträden Öppnas i nytt fönster.

Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen är uppdelad flera delar, allt från de förberedelser du måste göra innan ansökan tills det du får flytta in.

Huvuddelarna i bygglovsprocessen:

 • Skicka in ansökan och alla handlingar
 • Byggnadsnämnden gör en första granskning
 • Byggnadsnämnden prövar din ansökan
 • Byggnadsnämnden beslutar om ditt bygglov
 • Eventuellt tekniskt samråd hålls
 • Du får ett startbesked
 • Eventuellt arbetsplatsbesök görs
 • Eventuellt slutsamråd hålls
 • Du får ett slutbesked

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om bygglovprocessen i deras guide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Flödesscema över bygglovprocessen. Pdf, 95.3 kB, öppnas i nytt fönster.                                                                                                                                                                               

Redaktör:
Bygglovenheten

Senast uppdaterad:
torsdag 9 september 2021