Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Utomhusluft

En bra utomhusluft är något vi behöver värna om och därför behöver du vara varsam när du eldar, kör bilen på tomgång eller gör något annat som påverkar utomhusluften negativt. Visar du hänsyn och håller dig till de regler som gäller i kommunen blir det troligtvis inga klagomål eller andra problem.

Eldning

Bor du inom ett område som är detaljplanelagt är det tillåtet att elda trädgårdsavfall mellan den 1 oktober och den sista april. Du får bara elda torrt trädgårdsavfall som grenar och kvistar men aldrig löv, gräs eller byggavfall då det kan orsaka problem med stor rökutveckling.

Bor du utanför detaljplanelagt område har du större möjlighet att elda men det måste alltid ske i enlighet med aktuella brandföreskrifter från Storstockholms brandförsvar. Eldning är endast tillåten då olägenhet för omgivningen inte uppkommer och då inte eldningsförbud råder.

Några goda råd vid eldning utomhus:

  • Elda bara torrt avfall och ha alltid släckutrustning redo
  • Undvik att elda om du tror grannarna kan bli störda
  • Kontrollera alltid med Storstockholms brandförsvar att du får elda. Deras telefonsvarare med information om detta har nummer 08-454 83 39
  • Har du stora mängder trädgårdsavfall är det bättre att köra det till Brännbackens återvinningscentral

Tomgångskörning - max en minut

I Österåker får du köra ett fordon på tomgång i högst en minut. Detta gäller inte om det är trafiksituationen som orsakat att du står stilla. Du behöver alltså inte stänga av bilen i en bilkö. ​Det gäller inte heller om det krävs att bilen är igång för att kunna utföra en viss funktion exempelvis en sopbil som tömmer soptunnor.

Redaktör:
Erik Braide

Sakkunnig:
Anders Ekström
Senast uppdaterad:
fredag 16 oktober 2020