Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Radon

Radon i din bostad innebär inte någon akut fara. På lång sikt är det en hälsorisk som du kan förebygga genom att se till att radonhalten är så låg som möjligt. Här får du reda på var radonet kommer ifrån och hur du beställer radonmätning.

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor: mark, byggnadsmaterial, och dricksvatten. För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver du göra en mätning.

Vill du göra en radonmätning?

Följande företag är godkända för att göra en radonmätning i luft. Radonmätningen beställs direkt av företagen och inte genom kommunen.

Eurofinslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Radonovalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Radonanalys GJABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Referensnivån för radon – max 200 becquerel

Referensnivån för radon är 200 becquerel per kubikmeter luft inomhus i bostäder, lokaler som allmänheten har tillträde till och på arbetsplatser, uttryckt som årlig genomsnittlig aktivitetskoncentration.

Radon kan på lång sikt orsaka lungcancer och det är viktigt att fastigheter med höga radonhalter åtgärdas för att minska riskerna. Bidrag till åtgärder som behöver göras för att minska radonhalten inomhus söks hos Länsstyrelsen. Bor du i en bostadsrätt eller hyresrätt kan du kolla med din förening om det har mätts radon i ditt hus. Fastighetsägaren har skyldighet att att utföra mätning av radon om det inte har gjorts någon sådan.

Radonbidrag

Från och med den första juli går 2018 går det att söka radonbidrag för radonsanering i småhus. Mer information om bidraget hittar du på Boverkets webbplats

Boverket om radonbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Radon i marken

Radon från marken är den vanligaste orsaken till radon i byggnader. Det beror på att radium, som radon bildas av, finns i alla bergarter och därmed också i alla jordarter. Vilken typ av mark din fastighet är byggd på har stor betydelse för hur stor risken är för radon i inomhusluften.

Radon i byggnadsmaterial – blåbetong

I många hus som är byggda mellan 1929 till 1975 finns blåbetong. Har ditt hus byggts under den här tiden och dessutom har källare eller suterrängvåning? Då kan det vara hög tid att undersöka om huset har för höga halter av radon. Det enklaste sättet att mäta om det finns blåbetong är att mäta gammastrålning från väggar och bjälklag. Blåbetong heter egentligen alunskifferbaserad lättbetong och är den största källan till radon i byggnadsmaterial.

Radon i hushållsvatten

Radon kan även finnas i ditt dricksvatten om du har en egen brunn. Störst risk finns i bergborrade brunnar. Radon i ditt brunnsvatten ökar mängden radon i inomhusluften i din fastighet. Generellt säger man att 10 procent av den radon som finns i vattnet övergår till luften. Har du exempelvis 100 becquerel/liter radon i ditt vatten så ökar det mängden radon i luften med 10bq/m3. Att dricka radonhaltigt vatten bedöms inte vara en hälsofara.

Redaktör:
Erik Braide

Sakkunnig:
Catrine Eckers
Senast uppdaterad:
måndag 1 februari 2021