Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Oljeavskiljare, oljecistern

Oljeavskiljare renar vatten från vätskor som är lättare än vatten, exempelvis olja. Olja är farligt för miljön även i liten mängd och det är viktigt att inte släppa ut någon olja i naturen. Därför finns det riktlinjer för när du behöver installera en oljeavskiljare i ditt garage, även om utsläppsmängderna är små.

Oljeavskiljare i verksamheter

 Krav på oljeavskiljare i privata garage

Om du vill anlägga en golvbrunn i ditt privata garage gäller följande regler

  • Privata garage bör inte ha golvbrunn, men det är inte förbjudet
  • Golvbrunnen får inte ledas till det kommunala dagvattennätet
  • Om golvbrunnen leds till det kommunala avloppsnätet krävs oljeavskiljare
  • Om golvbrunnen leds till ett lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) krävs minst en oljespärrsfunktion, men om verkstadsarbete eller tvätt av fordon ska ske i garaget krävs oljeavskiljare. kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten för hjälp med bedömningen

Allmänna regler för oljeavskiljare

Alla oljeavskiljare ska uppfylla kraven i normerna SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2. Dessa reglerar produktutformning, provning, märkning, kvalitetskontroll, dimensionering, installation, drift samt underhåll. I SS-EN 858-1 delas anläggningarna in i två olika klasser:

Klass I: Oljeavskiljaranläggning som förutom en oljeavskiljardel och en slamavskiljardel är försedd med ett koalescensfilter eller lameller. Olja i utgående vatten från avskiljaren får högst vara 5 mg/l.

Klass II: En normalgravimetrisk oljeavskiljaranläggning som innefattar en oljeavskiljardel och en slamavskiljardel.

Så fungerar en oljeavskiljare

En oljeavskiljare fungerar genom att oljan som är lättare än vatten stiger till ytan när vattnet befinner sig i oljeavskiljaren och fastnar mot en skärm som hindrar oljan att följa med vattnet. I en oljeavskiljare klass I finns ett filter som gör att små oljedroppar slås samman och blir större och då snabbare stiger mot ytan. Denna funktion ger än högre rening framförallt på oljeblandat vatten som uppstått vid biltvätt. Om oljeavskiljaren inte är rätt dimensionerad i förhållande till flödet kommer inte oljan att hinna stiga upp till ytan innan den har passerat avskiljare och följer då med vattnet ut.

Oljecistern

Om du vill installera eller ta bort en befintlig oljecistern i ditt hus behöver du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsenheten. Blanketter hittar här.

Anmälan om oljecisternlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan att oljecistern tagits ur bruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Erik Braide

Sakkunnig:
Karin Palmqvist Larsson
Senast uppdaterad:
fredag 1 februari 2019