Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Inomhusklimat

Att du har rätt temperatur i bostaden är en viktig del i inomhusmiljön för att du ska trivas och må bra. Vilken temperatur som är optimal varierar från person till person. Är man sjuk och stillasittande vill man ha en högre temperatur än om man är i rörelse.

Hur varm ska inomhusluften vara?

Folkhälsomyndigheten anger riktvärden för temperatur. Lufttemperaturen inomhus bör inte understiga 18°C och under sommarmånaderna bör lufttemperaturen inomhus inte heller varaktigt överstiga 26°C. Riktvärdet för hög temperatur tillämpas inte vid värmebölja. För känsliga grupper, som man t.ex. kan tillhöra p.g.a. ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning, bör lufttemperaturen inomhus inte understiga 20°C.

Väggarnas isolering, fönstrens storlek och bostadens läge påverkar hur du upplever temperaturen. Ligger din bostad till exempel nära en portuppgång, garage eller liknande utrymme känns det ofta kallare än vad det är. För att kunna ta hänsyn till temperaturen från kalla ytor bör man i stället mäta den operativa temperaturen som är ett medelvärde av luftens och övriga ytors temperatur.

Luftdrag kan skapa besvär

Drag är en vanlig orsak till obehag. Det riktvärde som Folkhälsomyndigheten anger är att lufthastigheten inte ska överstiga 0,15 meter/sekund. Orsaken till drag kan vara bostadens ventilation samt fönster och dörrar som inte är täta. Väggar och tak som har lägre temperatur än luften ger också en känsla av drag. Därför är isoleringen viktig. Möbler och gardiner som skymmer element kan också skapa drag. Luften hinner då inte värmas upp ordentligt utan går direkt ut i bostaden.

Torr eller fuktig luft

Bra ventilation i bostaden håller igång luftens flöde och ser till att luften håller tillräcklig kvalité. Varm luft upplevs ofta som torr. Oftast räcker det att sänka temperaturen för att komma till rätta med torr luft. Att luften upplevs torr kan också bero på damm eller föroreningar. Hemmet bör ha en luftfuktighet på 25-50 procent. Vill du minska risken för kvalster i bostaden ska fuktigheten inte överstiga 45 procent - vilket förutsätter att du har en bra ventilation.

Vem ansvarar för inomhusklimatet i bostaden?

Kontakta i första hand fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen och berätta om hur du upplever problemen. Dessa är ansvariga för att inomhusmiljön uppfyller Folkhälsomyndighetens regler och riktvärden. Om inte det hjälper kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten som uppmanar din fastighetsägare eller bostadsrättsförening att mäta drag och temperatur samt åtgärda eventuella problem.

Redaktör:
Erik Braide

Sakkunnig:
Catrine Eckers
Senast uppdaterad:
onsdag 27 november 2019