Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Husdjur

När du skaffar ett husdjur tar du på dig ett ansvar för att djuret har det bra och att du lever upp till de djurskyddsbestämmelser som finns. Här får du information om vad du ska tänka på när du har en hund eller katt och var du ska vända dig om du upplever att du blir störd av exempelvis grannens hund. Vilda djur kan ibland orsaka problem och kontaktuppgifter till rätt person att vända sig till, kan du hitta på denna sida.

Ansvarig myndighet för djurskydd

Länsstyrelsen är den myndighet som sköter tillsyn över djurskydd. Kommunen tar emot klagomål på problematiska hundar och katter men förutom det sköter länsstyrelsen alla frågor som rör djurskydd. Ansökan att handha lantbrukets djur, tamfågel och orm hanteras av kommunen.

Att ha hund i Österåker

Som hundägare är du alltid ansvarig för allt som din hund förorsakar. Många människor tycker inte om hundar, är rädda eller allergiska och det måste respekteras. Kopplingstvång gäller inom offentliga platser enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Österåkers kommun. I övriga områden gäller att ägaren alltid har full uppsikt över sin hund och om hunden inte kommer på inkallning så ska den kopplas, enligt lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Karta över vilka områden där kopplingstvång gällerPDF

Särskilda bestämmelser mellan 1 mars till 20 augusti

Från 1 mars till 20 augusti är det lagstadgat att hundar måste hållas under extra tillsyn. Hunden får maximalt avvika någon meter från ägarens sida. Detta på grund av jaktlagen och att de vilda djuren föder sina ungar.

Lagen om märkning och registrering av hundar

Lagen om märkning och registrering av hundar säger att alla hundar som vistas stadigvarande i Sverige och som är födda efter den 31 december 1992, ska vara märkta och registrerade i Centrala Hundregistret. Registret underlättar polisens djurskyddstillsyn och kan användas för att återfinna stulna eller bortsprungna hundar. Dessutom är registret ett verktyg i myndigheternas smittspårning och ger en möjlighet att ställa hundägare till svars för skador en hund orsakat. Registret sköts av Statens Jordbruksverk.

Att ha katt i Österåker

Kommunen får ofta in klagomål på att katter uträttar sina behov i trädgårdar och sandlådor, samt anmälningar om förvildade katter som är i dåligt skick och som ibland attackerar tamkatter. Enligt lagen om tillsyn över hund och katt ska de hållas under sådan översikt som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd säger att husdjur, och andra djur som hålls i fångenskap, ska förvaras och skötas så att de inte orsakar besvär för människors hälsa. I en dom år 2002 i miljödomstolen sägs att man som kattägare inte kan ställas till svars för om ens katt uträttar sina behov i grannars trädgårdar och rabatter. Miljööverdomstolen tog inte upp frågan till prövning vilket innebär att var och en själv måste skydda sin trädgård och uteplats. Det är mycket svårt att få till stånd ett föreläggande eller förbud.

En katt som med goda skäl antas vara övergiven eller förvildad får avlivas av jakträttsinnehavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndighet. Avskjutning får endast utföras av personer som har tillstånd att avlossa handeldvapen inom tätbebyggt område. Katten ska enligt de lokala ordningsföreskrifterna vara märkt eller ha halsband med uppgift om ägaren.

Adresser och telefonnummer för hund- och kattägare

Djursjukhuset Albano telefon 08-505 304 00, Rinkebyvägen 23, Danderyd, t-bana Mörby centrum, sedan buss 616 mot Danderyds gymnasium.

Åkersberga djurklinik telefon 08-540 621 25, Hackstavägen 9, Åkersberga.

Regiondjursjukhuset Bagarmossen, telefon 08-505 303 00, Ljusnevägen 17, Bagarmossen

Österåkers Brukshundsklubb har valp-, grund-, och fortsättningskurser i lydnad. Klubblokalen ligger på Smedbyvägen 19, Åkersberga. Besök dem på deras hemsida osterakersbk.se

Polisen vid ärenden som ej är akuta ring 114 14

Tillstånd att ha djur inom planlagt område

Om du vill hålla tamfågel, häst, får, höns eller något annat av lantbrukets djur eller orm inom planlagt område måste du söka tillstånd. Tillstånd söks hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Österåkers kommun. Du hittar information om vilka djurskyddsregler som gäller på Jordbruksverkets webbplats. Du bör också kontrollera med bygglovsenheten i kommunen om det krävs bygglov för djurhållningen.

Ansökningsblanketter och länkar finns under rubriken Mer information på den här sidan.

Mer information om hästgödselhanteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Erik Braide

Sakkunnig:
Lezlie Lindhé
Senast uppdaterad:
måndag 13 juli 2020