Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Värmepump

En värmepump kan vara ett bra sätt att minska uppvärmningskostnaden för ditt radhus eller villa. Själva pumpen är en stor investering men om du tidigare haft eluppvärmning är investeringen oftast avbetalad inom några år då bergvärme är mycket mer energieffektivt. Innan du installerar en värmepump behöver du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Anmälningsplikt för värmepumpar

Om du ska installera en värmepump som utnyttjar berg, jord, sjövatten eller havsvatten som värmekälla måste du först anmäla det till kommunen. Bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det tillstånd, kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten om du är osäker på detta. Anmälningsplikten gäller inte för värmepumpar som utnyttjar luft som värmekälla. Värmeutvinning ur grundvatten är inte tillåtet i Österåker. Ska borrhålet placeras i närheten av en kommunal dagvattenledning behövs en anmälan till Roslagsvatten AB.

I vårt arbete tar vi hänsyn till var du tänker placera din anläggning och vilka kemikalier du kommer att använda. Främst för att förebygga risken för läckage till grundvatten eller luft, men också för att förebygga att olika värmepumpar tar värme från varandra.

Sveriges geologiska undersökningar (SGU) har tagit fram Normbrunn 07 som är en standard som ska följas när du borrar brunn. Standarden gäller både för vattenbrunn och bergvärmebrunn. Miljö- och hälsoskyddsenheten rekommenderar att en certifierad brunnsborrare eller en med motsvarande kunskaper används. På SGU´s webbplats finns mer information om certifierade brunnsborrare.

Blankett för värmepumpanmälanPDF

Hantering av borrvatten

Enligt kommunens regler för vad som är tillåtet att släppa ut i avloppsnätet får borrvatten och borrkax inte avledas utan föregående rening. Anmälan ska göras till Roslagsvatten innan arbetet påbörjas.

Redaktör:
Erik Braide

Sakkunnig:
Anders Ekström
Senast uppdaterad:
fredag 12 juni 2020