Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Brandskydd och sotning

Ska du installera en eldstad eller braskamin? Kanske är det dags att sota? Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att minska brandriskerna i och kring våra hem. De flesta bränder som leder till att personer omkommer inträffar i hemmet. Ofta beror det på vardagliga saker som en bortglömd spis, rökning eller glömda ljus.

Skapa trygghet för dig och dina grannar

Varje bostad ska ha en brandvarnare. En brandvarnare kan vara skillnaden mellan liv och död. En brandsläckare är också bra att ha till hands för att själv kunna släcka en eventuell brand. En välsotad skorsten är bra för att undvika brand i skorstenen.

Tänk på din säkerhet i första hand

Om olyckan sker är huvudregeln Rädda — Varna — Larma — Släck. Rädda dig själv och andra men kom ihåg att en brand är full av risker. Varna andra som berörs av olyckan och larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Finns det en möjlighet att släcka branden på egen hand så försök att göra det. Tänk på din egen säkerhet i första hand.

Sotning och brandskyddskontroll

Du som är fastighetsägare har yttersta ansvaret för ditt brandskydd. Sotning innebär att rökkanalen görs ren och att anläggningens brandsäkerhet kontrolleras. Du har möjlighet att få utföra sotningen själv, med särskilda villkor.

Storstockholms brandförsvar har upphandlat företag som utför sotning och brandskyddskontroll i Österåkers kommun. Brandskyddskontroll är en myndighetsutövning som bara får utföras av de företag som är upphandlade. På Storstockholms brandförsvars webbplats finns information till dig som har frågor om sotning och brandskyddskontroller. Detta inkluderar information om frister, taxor och kontaktuppgifter till upphandlade företag

Information om sotning och brandskyddskontrollerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sotning är en brandförebyggande åtgärd som kommunen enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ansvarar för.

Vilken är den bästa uppvärmningen för ditt hus?

Att elda i panna eller kamin kan vara ett bra och miljövänligt sätt att värma upp sin bostad. Ved och pellets bidrar heller inte till växthuseffekten. Eldning på ett felaktigt sätt kan däremot medföra utsläpp av hälsofarliga ämnen och upplevas som störande för grannarna.

På energirådgivningens webbplats finns information om olika uppvärmningssätt och vad du ska tänka på. Det går även bra att ringa direkt till energirådgivningen på 08-291129.

Anmäl nya kaminen till Bygglovsenheten

Du kan behöva bygglov eller bygganmälan för ny eldstad, ny skorsten eller väsentlig ombyggnad av skorsten. Kom ihåg att i god tid skicka in en anmälan till Bygglovsenheten innan du bygger din nya kamin? Det krävs även en besiktning av skorstensfejarmästaren innan du börjar elda.

Ta hänsyn till dina grannar

När organiska material bränns bildas ämnen som smutsar ner och luktar illa. Det finns inga generella förbud mot biobränsle i Österåkers kommun, men du bör alltid ta hänsyn till dina grannar. Kommunen kan i värsta fall meddela eldningsförbud.

Här är några tips att tänka på för att få effektiv och säker förbränning som inte stör grannarna:

  • Veden ska ha torkat under tak i minst ett år
  • Undvik att elda för tjocka vedklabbar
  • Elda med god lufttillförsel 
  • Elda inte sopor och avfall
  • Kontrollera röken - om du har en bra förbränning är röken vit och luktar inte. Vid varmt väder ska röken nästan vara osynlig.
  • Välj en panna eller kamin med låga utsläppsvärden

Eldning med låga utsläpp innebär i regel också energieffektiv eldning. Utsläppen från olika pannor och kaminer skiljer sig mycket. Välj helst en anordning med låga utsläppsvärden. Oftast blir det mindre utsläpp från eldning med pellets än eldning med ved.

Om du störs av eldning

Störs du av eldningsrök från en granne? Kanske får du in grannens eldningsrök igenom ventilationen? I första hand vänder du dig till grannen som eldar och berättar om problemet som du upplever. Om det inte hjälper vänder du dig till miljö- och hälsoskyddsavdelningen om du har frågor eller klagomål.

Redaktör:
Erik Braide

Sakkunnig:
Anders Ekström
Senast uppdaterad:
tisdag 27 april 2021