Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Bostäder och hälsa

Oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller i villa är det viktigt att du är mån om din boendemiljö. På dessa sidor får du information om boendemiljön, energifrågor och brandskydd. Du kan också läsa om vanliga problem i inomhusmiljön, husdjur och sotning. Du får även veta vart du ska vända dig om du har problem med din boendemiljö.

Fastighetsägarens ansvar

Upplever du att det är alldeles för varmt eller kallt där du bor? Eller saknar du vatten så att du inte kan tvätta dig och utföra hushållssysslor? Bullrar det från ventilationen? Kommer det in matos från grannen via ventilationen? Då är det bra att veta att det är fastighetsägaren som är ansvarig för att undersöka och åtgärda problemet.

Om du upplever problem med inomhusmiljön i din bostad bör du kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om de inte vill eller kan hjälpa dig kan du söka hjälp och stöd hos miljö- och hälsoskyddsenheten på kommunen.

Temperatur och drag

Att du har rätt temperatur i bostaden är en viktig del i inomhusmiljön för att du ska trivas och må bra. Vilken temperatur som är optimal varierar från person till person. Är man sjuk och stillasittande vill man ha en högre temperatur än om man är i rörelse.

Ventilation

Luften i bostaden behöver ständigt förnyas för att få in syre och få bort föroreningar som koldioxid, lukter och partiklar. Om ventilationen i badrum och kök inte fungerar kan luften bli för fuktig och orsaka problem med mögelpåväxt och dålig lukt. I det fall du inte får in tillräckligt med friskluft kan luften i stället tas in från trapphus och grannar vilket kan ge problem med t.ex. matos eller cigarettlukt. En ventilation i balans är därför av stor vikt för att du ska ha en bra inomhusmiljö.

Brandskydd och sotning

Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att minska brandriskerna i och kring våra hem. De flesta bränder som leder till att personer omkommer inträffar i hemmet. Ofta beror det på vardagliga saker som en bortglömd spis, rökning eller glömda ljus.

Energirådgivning

Du som bor i Österåkers kommun kan få kostnadsfri och opartisk energirådgivning av energirådgivningens kvalificerade konsulter. Av dem kan du få hjälp att spara energi och miljöanpassa energianvändningen i ditt boende. Ring 08-29 11 29 för att få rådgivning. Rådgivningen är även öppen för små och medelstora företag.

Fukt och mögel

Hög luftfuktighet kan bero på fuktskador och/eller dålig ventilation och gör att bakterier och mögel kan växa i ditt hem. Ofta för detta även med sig att luften luktar unket/dåligt. De vanligaste orsakerna till mögelangrepp inomhus är fuktskadade väggar, tak, golv och dålig ventilation.

Radon

Radon i din bostad innebär inte någon akut fara. På lång sikt är det en hälsorisk som du kan förebygga genom att se till att radonhalten är så låg som möjligt. Här får du reda på var radonet kommer ifrån och hur du beställer radonmätning.

Husdjur och viltvård

När du skaffar ett husdjur tar du på dig ett ansvar för att djuret har det bra och att du lever upp till de djurskyddsbestämmelser som finns. Om du har problem med vilda djur i eller i anslutning till din bostad kan du kontakta en viltvårdare för att få hjälp. Ring kommunens växel 08-540 810 00 så guidar vi dig vidare.  

Buller

Buller är ett oönskat ljud. Det är dock sällan tyst i vår omgivning. Känsligheten för buller varierar från person till person. Många olika bullerkällor finns både i och utanför bostaden. Trafik, ventilation och grannar är vanliga störningskällor. För buller som kommer inifrån bostaden ansvarar din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. För buller som kommer utifrån ansvarar väghållaren om det är en väg och om bullret kommer från en verksamhet/fastighet så är det den ansvarige för verksamheten/fastigheten.

Utomhusluft

En bra utomhusluft är något vi behöver värna om och därför behöver du vara varsam när du eldar, kör bilen på tomgång eller gör något annat som påverkar utomhusluften negativt. Visar du hänsyn och håller dig till de regler som gäller i kommunen blir det troligtvis inga klagomål eller andra problem.

Redaktör:
Erik Braide

Sakkunnig:
Catrine Eckers
Senast uppdaterad:
måndag 2 mars 2020