Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skärpt eldningsförbud i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder skärpt eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 08:00 den 23 juli 2021. Det skärpta eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att grilla och elda fasta bränslen (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) i naturen. Förbudet omfattar även fasta grillplatser och pyroteknik och gäller tills vidare.

There is a fire ban in Stockholm County from 8 am on July 23, 2021, which will apply until further notice.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder extremt hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser därför beslutat att skärpt eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län.

Skärpt eldningsförbud går längre

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse.

Det skärpta eldningsförbudet innebär även att det inte är tillåtet att grilla med fast bränsle vid allmänna fasta grillplatser.

Däremot är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs med gas eller vätska, förutsatt att anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning.

Inom sammanhållen bebyggelse är eldning i annat syfte än matlagning inte tillåten. Det är tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning.

Ansvaret är alltid ditt

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Det skärpta eldningsförbudet ersätter det eldningsförbud som har gällt sedan den 15 juli 2021.

Spara på dricksvattnet i värmen

Vi påminner också om vikten att vara sparsam med det kommunala dricksvattnet i den långvariga värmen. Läs mer om det här.

Frågor och svar

Storstockholms brandförsvar har sammanställt frågor och svar om vad som gäller vid ett skärpt eldningsförbud.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta reda på om eldningsförbud råder innan du eldar

För att får reda på om det råder eldningsförbud den dag du ska elda eller grilla kan du ringa räddningstjänstens automatiska telefonsvarare för information.

Storstockholms brandförsvars region (hit hör Österåker): 08-454 83 39.
Södertörns brandförsvarsförbund: 08-721 23 26.
Räddningstjänsten Norrtälje kommun: 0176-28 42 00.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
torsdag 22 juli 2021
Senast uppdaterad:
torsdag 22 juli 2021