Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers första cykelbokslut

I Österåker görs olika satsningar varje år för att främja hållbara transporter och resvanor. Däribland ingår åtgärder och informationskampanjer för att öka resorna med cykel. Som ett sätt att samla och synliggöra de insatser som görs har ett cykelbokslut för kommunen tagits fram för år 2020

Syftet med cykelbokslutet är att summera de satsningar som gjordes under förra året för att förbättra förutsättningarna att cykla och få fler att cykla i kommunen. Genom att regelbundet sammanställa arbetet som görs inom cykel blir det lättare att följa utvecklingen över tid kring resandet med cykel och ge en tydlig överblick över vilka investeringar som gjorts.

Cykelbokslutet beskriver bland annat resandet med cykel i kommunen idag och var nya cykelvägar och cykelparkeringar anlagts under året. Du kan även läsa om vilka satsningar som planeras under 2021.

– Det är mycket glädjande att vi nu har tagit fram ett cykelbokslut i Österåkers kommun. Det visar på att vi numera satsar allt mer och sätter fokus på att allt fler resor i och utanför vår kommun ska ske med cykel, säger Mathias Lindow (L), ordförande i Tekniska nämnden i Österåkers kommun.

Detta är det första cykelbokslutet som tas fram för kommunen och tanken är att följa upp arbetet på liknande sätt även kommande år.

Läs hela CykelbokslutetPDF

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Publicerad:
torsdag 6 maj 2021
Senast uppdaterad:
fredag 7 maj 2021