Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Inspektion av enskilda avlopp

Under maj månad och framåt kommer Miljö- och hälsoskyddsavdelningen att bedriva inspektioner av enskilda avlopp i Österåkers kommun.

Vilka berörs?

I år kommer inspektionerna till största del att bedrivas i några områden på Ljusterö. De berörda fastigheterna har fått brev om tillsynen.

Syftet med inspektionerna

Syftet med tillsyn på enskilda avlopp är främst att minska övergödningen i sjöar och hav. Fokus ligger därför på fastigheter med vattentoalett samt på dem som är permanentbebodda. Fritidsbebodda fastigheter med torr toalett eller med sluten tank kommer inte att ingå i tillsynen.

Länk till mer information om avloppöppnas i nytt fönster

Redaktör:
Erik Braide

Publicerad:
måndag 3 maj 2021
Senast uppdaterad:
tisdag 4 maj 2021