Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår

Nu finns en ny plan för hur vi i Österåker ska arbeta med avfallshanteringen fram till år 2030. Det handlar om hur kommunala verksamheter hanterar sitt avfall, men även om hur alla vi som bor och verkar i Österåker kan hjälpa till att minska mängden sopor och att återbruka mer.

Avfallsplan 2030 har tagits fram av Roslagsvatten och Österåkers kommun och beslutades av Kommunfullmäktige i december. Planen tydliggör ambitioner och skapar förutsättningar för en hållbar avfallshantering där allmänhet, verksamheter och kommunen hjälps åt för en god miljö. Avfallsplanen ska även ligga till grund för kommunens och andra aktörers arbete inom avfallsområdet, till exempel vid planering av nya bostadsområden och prövning av bygglov.

Mer källsortering och återbruk

– Det behöver bli lättare och en mer naturlig del i vardagen att källsortera, låna, dela samt återbruka. Det bidrar till en mer cirkulär ekonomi, säger Dennis Olsson, kommunsamordnare på Roslagsvatten.

I en cirkulär ekonomi tas minimalt med resurser in i samhällets kretslopp och minimalt med avfall och föroreningar lämnar det.

– Den största mängden av det som vi i dag kallar för avfall och sopor är på ett eller annat sätt resurser, material som kan återvinnas och produkter som kan återanvändas. Det är också resurser som idérika och kreativa företagare kan ge nytt liv, säger Michaela Fletcher (M), ordförande i Kommunstyrelsen och i Roslagsvatten AB.

Några mål för avfallshanteringen:

  • Det ska bli lättare för oss som bor och verkar i Österåker att sortera vårt avfall och lämna det ifrån oss. Det kan till exempel ske genom mer nära insamling, inte minst av grovavfall, elavfall och kemikalier från hushållen.
  • Ökad information för att underlätta för hushåll att göra bra miljöval kring inköp, liksom att minska sitt avfall genom återanvändning och återbruk.
  • Hanteringen av avfall som kommunen ansvarar för ska vara fossilfri 2030.

Handlingsplan tydliggör

Nu inleds arbetet med Avfallsplan 2030 i praktiken. En handlingsplan har tagits fram som tydliggör ansvarsområden och som kan verka som ett stöd i att följa upp målen.

Ta del av Avfallsplan 2030

Ta del av planen på österåker.se/avfallsplan2030.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
tisdag 26 januari 2021
Senast uppdaterad:
tisdag 26 januari 2021