Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Allemansrätten – mer än bara rättigheter

Allemansrätten ger fantastiska och unika möjligheter att vistas i och uppleva vår natur. Men i allemansrätten ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

 

Låt tamboskap vara i fred, rör dig inte genom åkermark, håll hunden kopplad och lämna inte mer än fotspår efter dig i naturen.

I Österåker går djur på bete runt om i kommunen, till exempel i Röllingby backar och på Näsuddens naturreservat i Åkersberga. De håller våra kulturlandskap öppna på ett naturligt och hållbart sätt. Stör inte djuren, jaga dem aldrig och klappa dem inte.

Hundar ska vara kopplade

Som hundägare har du ett strikt ansvar för din hund och hundar ska alltid hållas kopplade såväl i naturreservaten som i stora delar av centrala Åkersberga, inklusive Röllingby backar. Ditt ansvar som hundägare är extra stort den 1 mars–20 augusti varje år.

Läs mer på österåker.se/hund.

Du får inte beträda odlad mark

Du får inte gå, springa, cykla eller vistas där odlad gröda växer. I centrala Åkersberga finns flera områden som är åker och som brukas av lokala lantbrukare i Smedbyområdet kring Röllingby backar, mellan Österåkers sportcentrum och Solskiftet, men också exempelvis kring Näsudden och Täljöviken.

Det är också viktigt att respektera privat tomtmark. Gå inte objuden in på någons gård, stall eller andra byggnader.

Prata med barn om allemansrätten

Prata gärna med barn i din närhet om att det som växer på åkrarna i och kring Åkersberga är mat i vinter för både djur och människor och att det inte är en plats som man får vara på. Prata även om att det är viktigt att låta får, hästar och kor som går ute får vara i fred och att det aldrig är okej att jaga djuren.

Och självklart lämnar du inte kvar något skräp.

Varmt välkommen ut i Österåkers natur.

Mer om allemansrätten

Du får inte vara på odlad mark och åkrar

Fåren på Röllingby backar och Näsuddens naturreservat håller kulturlandskapet öppet – se men inte röra

Film från Naturvårdsverket om allemansrätten

Läs mer

Läs mer på naturvardsverket.se/allemansratten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Naturvårdsverkets sajt hittar du även informationsmaterial om allemansrätten riktat till olika målgrupper.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
onsdag 28 april 2021
Senast uppdaterad:
fredag 14 maj 2021