Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vill du delta i ett projekt om reningsteknik för enskilda brunnar?

Kvinna sitter i högt grönt gräs bredvid en brunn.

Österåkers kommun deltar i ett projekt om dricksvattenkvalitet och reningsteknik för enskilda brunnar. Projektet drivs av Ecoloop tillsammans med Utvecklingscentrum för Vatten samt kommunerna Norrtälje, Österåker, Haninge och Värmdö. Har du egen brunn? Genom att besvara en enkät kan du vara med och stödja projektet.

Om projektet

Över 1,2 miljoner människor i Sverige tar sitt huvudsakliga dricksvatten från enskilda brunnar, flera av dessa brunnar finns i Stockholms län. En stor del av brunnarna har vatten som är otjänligt eller tjänligt med anmärkning. Vanliga parametrar som orsakar anmärkning är mikrobiella föroreningar, hårdhet, höga kloridhalter, järn och mangan, men det finns också höga halter av ämnen som är kroniskt giftiga, till exempel arsenik, bly och uran.

Brunnsägare har själva ansvaret för att provta sitt vatten, liksom att vidta åtgärder (exempelvis installerar vattenrening) om vattenkvaliteten visar sig otjänlig. Detta är en stor utmaning för enskilda brunnsägare, särskilt eftersom det saknas tillförlitlig och oberoende information över olika reningsteknikers funktion och effektivitet. Dessutom är vattenrening en komplex fråga eftersom ett filters reningsförmåga varierar utifrån den kemiska kompositionen av grundvattnet.

Detta projekt ska välja ut ett antal brunnar i skärgårdskommunerna Norrtälje, Österåker, Värmdö och Haninge som har höga halter uran, arsenik eller bly för att genomföra tester i fält där några av de vanligaste reningsteknikerna testas och utvärderas utifrån reningseffektivitet, kostnad och användarperspektiv.

Projektet finansieras av Länsstyrelsen i Stockholm genom anslaget "Stöd för säkrad dricksvattentillgång". Projektledare är Amelia Morey-Strömberg; Utvecklingscentrum för Vatten och Helfrid Schulte-Herbruggen, Ecoloop AB . I projektgruppen ingår Norrtälje, Värmdö, Österåker och Haninge kommun, liksom forskare från KTH.

Läs mer om projektet på Ecoloops hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du egen brunn och vill stödja projektet? Svara på en enkät!

Inom detta projekt har Ecoloop tagit fram en digital enkät som du är mycket välkommen att svara på:

Länk till enkätenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inga personuppgifter från enkäten kommer att redovisas.

Mer om hur du tar prov på ditt eget brunnsvatten.

Redaktör:
Miljoskydd

Publicerad:
torsdag 10 september 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 15 september 2020