Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Var med och tyck till om Österåkers framtida avfallshantering!

Pojke hoppar på en tom kartong.

Österåkers kommun och Roslagsvatten arbetar med att ta fram en ny avfallsplan. Avfallsplanen beskriver hur kommunen ska arbeta med avfallshanteringen fram till år 2030.

Vill du vara med och tycka till om kommunens framtida avfallshantering? Under perioden 12 oktober–8 november är Österåkers kommuns förslag till en ny avfallsplan på utställning. Då har du också möjlighet att vara med och lämna synpunkter på förslaget. Ta reda på hur du tillsammans med andra aktörer kan bidra till en mer hållbar kommun genom att minimera, förebygga, sortera och återbruka vårt avfall!

Genom den nya avfallsplanen tydliggör Österåkers kommun sina ambitioner inom avfallsområdet. Avfallsplanen ska skapa förutsättningar för en hållbar avfallshan­tering där allmänheten, verksamheter och kommunen hjälps åt för att skapa en god miljö. Detta gör vi genom att tänka på allt från att handla smart för att minimera avfall, till material återvinning av exempelvis plast, och hur vi gör av med det avfall vi måste slänga genom energiåtervinning eller deponi.

Avfallsplanen är även ett styrdokument som ligger till grund för kommunens och andra aktörers arbete inom avfallsområdet, exempelvis vid planering av nya områden och prövning av bygglov. Avfallsplanen ska också bidra till att minska miljöbelastningen från kommunens egen verksamhet.

Vill du veta mer och vara med och ge synpunkter?

Läs mer om Avfallsplanen 2030 på österåker.se/avfallsplan2030.

Från och med den 12 oktober kan du också lämna synpunkter på förslaget direkt via den sidan, eller skicka dina synpunkter på förslaget via e-post eller brev.

Redaktör:
Plan_Exploatering

Publicerad:
onsdag 7 oktober 2020
Senast uppdaterad:
onsdag 7 oktober 2020