Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Snöröjning i Österåker
– så funkar det!

Illustration: Jens Callius.

Varje år när snön faller kommer frågor om snöröjning till kommunen. Här finner du en samling av svar på de vanligast förekommande funderingarna.

Vem ansvarar för snöröjningen?
Österåkers kommun ansvarar för de kommunala vägarna. Vilka de är finner du i "Karta över vägar som kommunen snöröjer"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vägar och områden som ligger inom samfälligheter och vägföreningar sköts av föreningarna själva. Skolområden  sköts oftast av kommunens fastighetsbolag Armada som har ansvaret.

Vilka gångbanor och trottoarer plogar kommunen?
Gångbanor utmed kommunala huvudvägar med över 1,0 meters bredd och gångbanor utmed lokalgator med 1,2 meters bredd ska snöröjas och halkbekämpas.

Varför har vår gata inte blivit plogad, fast gatan bredvid har det?
Det kan vara så att du bor på en gata som gränsar till en annan vägförening eller samfällighet, där de har en annan entreprenör som snöröjer gatan. Varje entreprenör har sina områden att snöröja och det sammanfaller inte alltid i tid.

Varför blir det alltid en plogvall vid min infart?
Kommunens främsta mål är att hålla vägar samt gång- och cykelbanor fria från snö och halka. Vid snöröjning kan det bildas en plogvall vid fastighetsinfarterna, och det är inte alltid möjligt att vi hinner ta bort dem. Som fastighetsägare ansvarar du själv för att snöröja din infart. Det är inte tillåtet att skotta
ut snön på körbanan igen även om den kommer från plogbilen.

Varför släpper ni inte ner plogbladet ordentligt?
Plogen ligger mot asfalten med ett så kallat flytläge och vid ojämna markförhållanden kan det bli lite snö kvar. Det är av säkerhetsskäl så att plogen inte ska ta i brunnar eller liknande som kan sticka upp, och orsaka skade på plog och chaufför.

Prioritering av snöröjning

Centrum, alla bussgator, samt gång- och cykelvägar har högsta prioritet, därefter kommer alla lokalgator.

Exremt väder
Vid klass 1- och klass 2-varningar, det vill säga det som kallas extremväder, kan inte alltid prioriteringsordningen hållas. Då är det viktigt att hålla bussgator och huvudleder så körbara som möjligt. Det kan ta längre tid innan gång- och cykelvägar samt lokalgator har blivit snöröjda, än vad som gäller vid ett mer normalt snöfall.

Snöhögar
Vid kraftigt snöfall plogar vi så att alla kommunala gator, gång- och cykelvägar blir framkomliga i första hand. Därefter åker plogbilarna ett varv till och ”finröjer”. Högar som är placerade så att de utgör trafikfara, körs bort eller minskas snarast möjligt. På platser där snön inte utgör något hinder, får den ligga kvar.

Skolor och förskolor
Det är fastighetsbolaget Armada som snöröjer inom dessa områden, och det görs på natten för att prioritera säkerheten för barnen och personalen.

Så kan du underlätta snöröjningen

Parkera din bil på den egna fastigheten, respektera servicegator om sådana finns, samt ställ inte ut soptunnan förrän samma dag som tömning sker.

Gör felanmälan

Trots stora insatser finns det alltid partier och vägavsnitt som behöver ytterligare åtgärder, här är dina synpunkter värdefulla och vi försöker åtgärda dem så snart vi hinner. Gör felanmälan via kommunens mobilapp ”Felanmälan Österåkers kommun”.
Felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Publicerad:
fredag 25 december 2020
Senast uppdaterad:
måndag 28 december 2020