Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Resultat av enkät om kollektivtrafiken i Österåker

Två unga kvinnor sitter med varsin mobiltelefon på en buss.

Under hösten 2019 genomförde Österåkers kommun en enkät om vad de som bor och rör sig i kommunen tycker om kollektivtrafiken. Totalt inkom drygt 1 000 fullständigt besvarade enkäter.

Runt 25 procent av de svarande anger att de är ganska eller mycket nöjda med kollektivtrafiken till, från och inom Österåker medan 54 procent är ganska eller mycket missnöjda. Generellt är de som bor centralt i Åkersberga mer nöjda, medan de som bor mer perifert är mer missnöjda med största missnöjet på Ljusterö och andra öar samt i Svinninge.

Hela 74 procent av de svarande anger att kollektivtrafiken har för dålig turtäthet. Särskilt i Svinninge finns missnöje med busstrafikens turtäthet och att bussarna inte körs hela vägen till Danderyd eller Stockholm.

Många önskar högre turtäthet

På frågan om vad som skulle få de svarande att åka mer kollektivtrafik så var svar som handlade om högre turtäthet de vanligaste. Förutom att kollektivtrafiken generellt behöver högre turtäthet så var det mer specifika svar kring turtätheten på linjerna 624/624C, 626, 683 och Roslagsbanan samt att direktbussarna till Danderyd bör gå även utanför högtrafiken. Näst vanligaste svaren var synpunkter som rör linjesträckningar, där det var många synpunkter på att linje 683 ska köras till Danderyd/Stockholm på alla turer.

Det här händer nu

Kommunen kommer att använda synpunkterna från enkäten i det kommande arbetet med att ta fram en kollektivtrafikplan och har även lämnat synpunkterna vidare till Region Stockholms Trafikförvaltning, som är beställare av SL-trafiken.

Enkäten är i sin helhet genomförd före coronapandemin.

Mer information:

Här hittar du resultatet från kollektivtrafikenkäten i sin helhet.

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Publicerad:
tisdag 25 augusti 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 25 augusti 2020