Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåker ny medlem i Svenska Cykelstäder

Österåkers kommun jobbar för att underlätta och öka vardagscyklingen i kommunen, liksom för att det ska vara enkelt byta från cykel vidare till kollektivtrafik. Som ett led i det arbetet har Österåkers kommun nu blivit medlem i organisationen Svenska Cykelstäder.

Svenska Cykelstäder är en förening av kommuner, regioner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Målsättningen är att öka vardagscyklingen. Svenska Cykelstäder jobbar utifrån visionen att hälften av alla resor under fem kilometer ska ske på cykel.

– Det är mycket glädjande att vi nu har blivit accepterade som nya medlemmar i Svenska Cykelstäder. Det visar att vårt ambitiösa arbete med att få fler att välja cykel genom fortsatta satsningar på säkra skolvägar, bättre cykelparkeringar och tydlig vägvisning gör att vi nu är redo för att vara en del av Svenska Cykelstäder, säger Mathias Lindow (L), ordförande för Tekniska nämnden.

– Tillsammans med de andra kommunerna kan vi gemensamt hitta lösningar som stärker folkhälsan, bättrar på stadsmiljöer samt skapar ännu bättre förutsättningar för hållbara transporter.

Ny cykelplan under 2021

Under 2021 kommer Österåkers kommun att påbörja arbetet med en ny cykelplan för att konkretisera hur vi ska arbeta vidare med cykelfrågor, liksom var vi behöver bygga nya cykelvägar under de kommande åren.

Ett aktuellt exempel på insatser för att öka vardagscyklingen är en ny cirka 1,3 kilometer lång gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen mellan Gröndalsvägen och Gårdslötsvägen som inleds i dagarna. Denna sträcka beräknas vara färdig våren 2022.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Sakkunnig:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen
Publicerad:
fredag 11 december 2020
Senast uppdaterad:
fredag 11 december 2020