Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Nya Säbybron blir ett lyft för alla trafikanter

Illustration av den nya trafiklösningen. Den befintliga Säbybron finns kvar under byggtiden. Klicka för att se större.

Nu är det klart att Säbybron ska bytas ut och platsen får en helt ny och modern trafiklösning som underlättar för alla trafikanter, oavsett om du åker bil, cyklar eller går till fots.

Säbybron leder Sockenvägen över Åkers kanal och är vägen till jobb, skola, service och aktiviteter för många Åkersbergabor. Men bron är i dåligt skick och nu är det dags för en helt ny bro att ersätta den gamla trotjänaren från 1914. Planen är att byggnationen ska inledas redan i höst. Den gamla bron kommer att vara i bruk under hela byggtiden.

Sammanhängade stråk

– Det är hög tid för en ny och modern mobilitetslösning för den här platsen. Förutom att vi bygger en ny gång- och cykelväg över den nya bron, så bygger vi även en gång- och cykelväg under bron och som går längs med kanalen. På sikt vill vi få till ett sammanhängande gång- och cykelstråk längs Åkers kanal hela vägen från Tunaviken till Garnsviken, säger Mathias Lindow (L), ordförande i Tekniska nämnden.

Trafikljus försvinner

Genom att gång- och cykelbanan längs med Åkers kanal placeras under den nya Säbybron försvinner också trafikljuset vid Säbybron.
Fotgängare och cyklister som vill ta sig från ena sidan Sockenvägen till den andra över Åkers kanal har hittills varit hänvisade till att använda gångbron söder om Säbybron. Den nya Säbybron kommer att bli mycket bredare än dagens bro och får då även en gång- och cykelbana.

Ny cirkulationsplats

I samband med bygget av den nya Säbybron byggs också en ny cirkulationsplats som ska underlätta avsevärt för trafiken till och från Norrö. Den ersätter dagens fyrvägskorsning där Norrövägen och Sandkilsvägen ansluter till Sockenvägen. Den nya bron byggs bredvid den befintliga för att minska påverkan på trafiken.

– Vi bygger den nya bron bredvid befintlig för att minska störningarna så mycket som möjligt, men visst kommer det att bli lite stökigare under en period innan det blir bättre, säger Mathias Lindow.

Arbetet med den nya Säbybron och de kringliggande trafiklösningarna beräknas pågå till och med våren 2023.

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Publicerad:
tisdag 13 oktober 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 13 oktober 2020