Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Nu öppnar Hjulvägen för dig som ska mot Österskär, Tuna och Östra Kanalstaden

Hjulvägens östligaste del i riktning mot Österskär och Östra Kanalstaden.

Onsdagen den 1 juli öppnar den provisoriska vägen för trafik som ska åka i riktning till eller från Österskär och Östra Kanalstaden. Vägen invigs av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) klockan 9 den 1 juli.

Den nya vägen heter Hjulvägen, vilket är det befintliga namnet på den vägsträcka som nu har förlängts till Näsvägen. Hjulvägen möjliggör genomfartstrafik mellan Näsvägen och Österskärsvägen och avlastar därigenom Sågvägen. Samtidigt underlättas trafiksituationen till och från Österskär, Tuna och Östra Kanalstaden. Hastighetsbegränsningen på Hjulvägen kommer att vara 50 kilometer i timmen.

Gående som vill kunna ta sig fram längs sträckan har en iordninggjord gångväg och bro som tar dem från Båthamnsvägen och fram till bron över diket mitt på Hjulvägen.

Trafiken på Hjulvägen har företräde

I korsningen Hjulvägen och Båthamnsvägen har Hjulvägen företräde. Det innebär att det blir lättare att köra rakt fram från Österskärsvägen och vidare in på Hjulvägen. För dig som kommer via Sågvägen och ska vidare mot Österskär/Östra Kanalstaden innebär det att du har väjningsplikt före Industribron. Nya skyltar och markeringar i vägen visar detta.

I korsningen Sågvägen och Näsvägen har Sågvägen väjningsplikt för att underlätta genomfartstrafiken.

Detaljplan för permanent utformning av vägen

Det pågår ett arbete med att ta fram detaljplan för den permanenta utformningen av vägen. Den permanenta utformningen kommer bland annat att innehålla en gång- och cykelväg. Tidplanen för detta arbete är inte fastställd i dagsläget.

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Publicerad:
tisdag 30 juni 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 30 juni 2020