Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fler blomrika gräsytor för våra pollinatörer

Ängsmark vid Täljövikens strandängar.

På flera platser runt omkring i Österåker testar vi en ny skötselmetod för att gynna biologisk mångfald.

Genom att klippa gräset mer sällan sköter vi denna yta mer som en äng. Det gör att fler växter får växa till sig och gå i blom. Blomrika miljöer är viktiga för pollinerarande insekter som bin, humlor och fjärilar. Ytan blir också mer levande och färgrik och på så sätt ett trevligare inslag i närmiljön.

Kanske är det på en sådan äng som din midsommarbukett plockas vid nästa midsommarfirande!

Ängar mumma för insekter

Historisk sett har det funnits många fler ängar i landskapet än vad det gör idag. Genom att låta vanligt förekommande växter i gräsmatta som till exempel klöver, fibbla, röllika, tistel och maskros utvecklas fritt och gå i blom skapar vi bättre tillgång till föda och boplatser för insekter och spindlar. Fler insekter, spindlar och blommor med fröer ger också mer mat till småfåglar och lockat tills sig groddjur, kräldjur och andra mindre däggdjur.

Genom att gynna biologisk mångfald gör vi inte bara naturen en tjänst utan också oss människor genom ekosystemtjänster som är de nyttor naturen levererar som till exempel kvalitativ pollinering av våra grödor i jordbruket och i våra trädgårdar.

Redaktör:
SBF

Publicerad:
tisdag 30 juni 2020
Senast uppdaterad:
onsdag 1 juli 2020