Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Färre vildsvin än på länge

Under hösten har rapporterna i sociala medier varit många om vildsvin som rör sig inne i tätorten i Åkersberga. Är de fler än förr och hur kan man skydda sin tomt från vildsvinens framfart? Vi ställde några frågor till en av kommunens tre viltvårdare, Henrik Lokind.

Hej Henrik! Hur är vildsvinsläget i Österåker egentligen?

Henrik Lokind.

– Det är ganska lugnt ändå. Intrycket när man ser rapporterna i sociala medier kan vara att det ökar, men så är det faktiskt inte. I kommunen som helhet har vildsvinsstammen inte ökat, utan snarare sjunkit något på grund av hög avskjutning. Det var faktiskt ett större problem för två år sedan än vad det är idag, även om vi är medvetna om att det fortfarande drabbar boende i och omkring tätorten.

– I tätorten, i Åkersberga, finns det en grupp vildsvin i Hackstaspåret, en grupp som hänger i skogskanten ovanför Tråsättra och en grupp som hänger vid reningsverket i Margretelund. Den största av de här grupperna är inte på fler än ungefär åtta individer. Så de är faktiskt inte så många som man kan tro.

– Under året har vi skjutit cirka 20–25 av vildsvinen som tidigare rört sig i Åkersberga tätort.

Om jag ser vildsvin i centrala Åkersberga, vad gör jag då?

– Vi tar gärna emot tips, och vi blir som mest effektiva när vi får sms när du ser vildsvin. Då kan vi åka direkt. Dagen efter att de har varit och bökat i trädgården är det inte så mycket vi kan göra.

Hur skyddar jag min trädgård och mina soptunnor?

– Sätt upp staket, sätt fast soptunnorna och undvik att lagra trädgårdsavfall är de effektivaste tipsen. Vill du inte ha vildsvin på tomten kan du också tänka på att inte sätta fågelbordet mitt på tomten eftersom de nedrasade fröna lockar svinen. De är väldigt läraktiga – se bara på soptunnorna som de välter för att hitta mat.

– Det är dessutom andra året i rad som det är få ekollon, då måste de hitta mat på andra ställen. När det inte är någon frost i marken letar de daggmask genom att böka upp marken. När frosten kommer slutar de böka, då blir det lugnare och de söker sig ut i skogen.

Har vildsvinen som rör sig i tätorten blivit mer orädda?

– Ja, de är mer orädda idag, de är vana att röra sig kring människor. Jag tycker fortfarande att de går undan, men visst är de mer orädda. Jag tycker inte att man behöver vara rädd om man möter dem. Men de är vilda djur så visst ska du ha respekt för dem, precis som med andra vilda djur. Gå därifrån och håll hunden kopplad. De gillar inte hundar.

Hur arbetar kommunens viltvårdare?

– Kommunens viltvårdare har hand om viltvård på kommunens mark. Österåkers kommun har två viltvårdare på fastlandet och en på Ljusterö.

– Fokus just nu är att fortsätta arbeta efter kommunens målsättning att det inte ska vara vildsvin i tätorten. Det arbetet går rätt bra. När snön kommer blir vårt arbete lättare eftersom vi kan se spår och ljuset gör det lättare att se och lättare att skjuta. Säkerheten vid avlossande av skott, framförallt inom tättbebyggda områden, är alltid av största vikt.

Viltvård i Österåker i siffror

Kommunens viltvårdare ansvarar för kommunens mark, förutom Trastsjöskogen där viltvården upplåtits till Österåker-Vaxholms jaktvårdskrets. Österåker består till stor del av privatägd mark. Där bedrivs jakten av markägare eller av deras jakträttsarrendatorer.

Jakt på vildsvin:

Beståndet av vildsvin har enligt kommunens viltvårdare ökat på Ljusterö och minskat i tätorten.

  • 2019 sköts 470 vildsvin i hela kommunen, därav 39 på skyddsjakt inom tättbebyggda områden.

  • Under 2020 har hittills cirka 350 vildsvin skjutits inom kommunen som helhet, därav cirka 20 på skyddsjakt inom tättbebyggda områden.

  • Trafikolyckor med vildsvin tar ungefär 25-40 djur varje år.

  • Inom tättbebyggda områden, där det ej går att skjuta av säkerhetsskäl, har kommunens viltvårdare även möjlighet att fånga mindre vildsvin med fälla. Hittills har ett 20-tal vildsvin fångats genom sådana fällor.

Mer om viltvård och hur du kommer i kontakt med kommunens viltvårdare

Jakt och viltvård i Österåker.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Publicerad:
fredag 4 december 2020
Senast uppdaterad:
fredag 4 december 2020