Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Bekämpning av jätteloka på allmän mark

Österåkers kommun bekämpar jätteloka. Vi prioriterar att bekämpa jättelokor i närheten av lekplatser, skolor, gång- och cykelvägar och andra platser där många rör sig.

Kommunen bekämpar jätteloka på all mark som kommunen äger, men privata fastighetsägare måste själv bekämpa den på sin egen tomt eller fastighet. Längs allmänna vägar och järnvägar, inom väg- respektive banområde, ansvarar Trafikverket för bekämpning av jätteloka.

Felanmäl om du finner invasiva främmande arter

Om du finner jätteloka i Österåker på kommunens mark, går det bra att anmäla i appen och e-tjänst för felanmälan. Informationen sammanställs och bekämpningen sker samordnat på flera ställen vid samma tidpunkt. Till Felanmälan!

Om jätteloka

Jätteloka är en växt som sprider sig snabbt och har en växtsaft som kan ge hudskador. Jätteloka är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen.

Mer information om jättelokan och hur du känner igen växten finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats. Där kan du också läsa om andra invasiva främmande arter.

Till Naturvårdsverkets information om jätteloka.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Publicerad:
onsdag 8 juli 2020
Senast uppdaterad:
måndag 19 oktober 2020