Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers kommun går vidare med omvandlingen av Åkersbergas centrumområde

Utsnitt ur programkarta för framtidens Åkersberga stad. Klicka på bilden för att zooma.

Åkersbergas centrumområde står inför en utveckling till en modern stad med småstadskaraktär. Kommunfullmäktige i Österåker godkände den 9 december det planprogram som lägger grunden för den fortsatta utvecklingen av området.

Österåkers kommun har tagit fram ett planprogram för centrala Åkersberga. Syftet är att lägga en grund för att utveckla centrala Åkersberga till en modern stad med småstadskaraktär.

Med stationen som navet är målet att skapa en god livsmiljö med en tät och attraktiv stadskärna som är trygg och säker. Här skapas plats för fler bostäder, kreativitet och företagande med en hållbar stadsutveckling i fokus. Skärgårdsidentiteten utvecklas och vattenkontakten stärks.

– Österåker är en attraktiv kommun i tillväxt och behovet av bostäder och ändamålsenliga affärslokaler är stort. Genom att förtäta Åkersbergas centrala delar skapas en gemytligare stadskänsla. Tack vare tillskottet av bostäder skapas ett ökat underlag för handeln, vilket är en win-win-situation, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

– Det beslutade planprogrammet ligger nu till grund för den fortsatta detaljplaneläggningen och byggnationen i området. Nu inleder vi nästa steg i planprocessen att utveckla centrumområdet i framtidens Åkersberga stad genom att etappvis ta fram detaljplaner för området. Vi vill möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en blandning av olika funktioner och fler bostäder i detta centrala och kollektivtrafiknära läge, säger Maria Bengs, planchef i Österåkers kommun.

Planprogrammet har tagits fram i flera steg

I en tidig medborgardialog gavs Österåkersborna möjlighet att berätta om hur de använder platsen och hur de anser att området ska utvecklas. Utifrån bland annat detta togs ett första förslag till planprogram fram och som ställdes ut på samråd den 14 januari–20 februari 2019. Utifrån de synpunkter som kom in under samrådet, bearbetades förslaget till planprogram ytterligare och det slutliga förslaget antogs alltså den 9 december av Kommunfullmäktige i Österåkers kommun.

Ta del av planprogramhandlingen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
tisdag 10 december 2019
Senast uppdaterad:
tisdag 10 december 2019