Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ny kalkfilterbädd i Smedbyån minskar övergödning

Conny Söderström (M), vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Österåker, inspekterar kalkfilterbädden med strategiska planeringschefen Krister Sernbo och miljöplanerare Martina Berg.

Conny Söderström (M), vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Österåker, inspekterar kalkfilterbädden med strategiska planeringschefen Krister Sernbo och miljöplanerare Martina Berg.

Österåkers kommun vidtar förstärkta åtgärder för att minska övergödningen av Åkers kanal och Östersjön genom att anlägga en ny kalkfilterbädd i Smedbyån. Smedbyån är en mindre del av ett område som tar hand om avrinningsvatten från fyra kommuner och som rinner ut i Östersjön bland annat via Åkers kanal och Tunafjärden i centrala Åkersberga.

Den slingrande Smedbyån i Österåker förbinder sedan århundraden Drängsjön vid Domarudden med rekreationsområdena Hackstaskogen och Röllingby backar i Åkersberga. Men Smedbyån är inte bara ett inslag i kulturlandskapet. Smedbyån är också en mindre del av Åkerströmmen, ett avrinningsområde som samlar upp och för vidare vattenflöden till Östersjön från regn och snösmältning i kommunerna Norrtälje, Sigtuna, Vallentuna och Österåker. Kommunerna samverkar kring arbetet med att förbättra vattnets kvalitet genom Åkerströmmens vattenvårdssamverkan.

Österåkers kommun genomför nu förstärkta åtgärder för Smedbyån, som leder avrinningsvatten från ett område på ungefär 11 kvadratkilometer. Eftersom vattnet återförs till havet via sjöar och vattendrag som passerar genom marker med jordbruk, hästgårdar och fastigheter med enskilda avlopp orsakas en övergödning i vattnet.

– Genom att anlägga en kalkfilterbädd i Smedbyån, kan vi minska mängden övergödande ämnen som rinner ut i Åkers kanal och vidare ut i Östersjön, säger Martina Berg, miljöplanerare och ekolog i Österåkers kommun.

Minskar mängden fosfor

Kalkfilterbädden beräknas minska mängden fosfor, ett ämne som bidrar till övergödning, med ungefär 94 kilo per år. För höga halter av fosfor kan även exempelvis ge svåra blomningar av blågrönalger och höga halter av cyanobakterier. Bädden avskiljer också en mindre mängd kväve. På plats, mellan Sjökarbyvägen och Röllingby backar, syns filteranläggningen främst genom de två parallella rören för intag och utlopp av vattnet. Däremellan finns själva kalkfilterbädden där vattnet filtreras. När filterbädden behöver bytas ut, ungefär vart 7-8:e år, kan den spridas ut på åkrar som gödning och kalkning. Den kalk som då följer med ut i åkern ökar ph-effekten i åkerjorden, vilket förbättrar jordens bördighet.

Österåkers kommun har erhållit bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att bygga anläggningen.

Åkerströmmens vattenvårdssamverkan

– Parallellt pågår ytterligare projekt inom Åkerströmmens vattenvårdssamverkan som förbättrar kvaliteten på det vatten som i slutänden passerar Åkers kanal. Till exempel anläggs en damm vid utloppet av sjön Sparren i Norrtälje och ny våtmark nära Arlanda, säger Conny Söderström (M), ledamot i Kommunfullmäktige i Österåker, och som bland annat sitter i den politiska styrgruppen för Åkerströmmens vattenvårdssamverkan.

Mer information

Mer om vattenvård i Österåker.

Film om reningen av Smedbyån

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Martina Berg
Publicerad:
tisdag 25 juni 2019
Senast uppdaterad:
tisdag 25 juni 2019