Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Mera cykel i Österåker

I Österåker vill vi att det ska finnas bra möjligheter för att resor ska kunna göras till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Därför bygger kommunen kontinuerligt ut gång- och cykelbanor och cykelparkeringar i kollektivtrafiknära lägen. Tidigare i år utsågs Österåkers cykelarbete faktiskt till näst bäst i kategorin "Små kommuner upp till 50 000 invånare" i Cykelfrämjandets undersökning Kommunvelometern. Nu går arbetet vidare.

Det byggs för fullt för cyklisterna i Österåker. I höst bygger vi till exempel ytterligare sju cykelparkeringar vid kollektivtrafiknära lägen. På så sätt kan fler välja buss eller tåg för de lite längre resorna. Årets nya cykelparkeringar byggs vid:

  • Åkers runö station
  • Täljö station
  • Österskärs station
  • Söra norra busshållplats
  • Söra södra busshållplats
  • Gottsunda busshållplats
  • Hästängsuddsvägen busshållplats

Det innebär att vi sedan förra året har byggt cykelparkeringar på fler än tjugo platser i kollektivtrafiknära lägen. På en del platser sätter vi också upp nya cykelpumpar.

Cykelmätare ger bättre koll

För att ta reda på hur Österåkersborna rör sig på cykel i kommunen sätter vi upp fasta cykelmätare. I år har vi satt upp ytterligare två mätare och vi har nu totalt sju fasta cykelmätare runt om i kommunen. Vid cykelmätaren som sitter vid Margretelundsvägen (ungefär vid Söra simhall) kan vi till exempel se att antalet cyklister ökade från 500 per dag i juni 2017 till i genomsnitt 600 cyklister per dag ett år senare.

Kanske har du också sett de många cykelvägvisarna runt om i kommunen som visar vägen till olika platser och som anger hur långt det är dit? Här fortsätter vi arbetet med att sätta upp fler skyltar.

Flera kilometer ny cykelbana i år

Anläggningen av nya cykelbanor fortsätter och ytterligare några kilometer kommer att tillkomma under 2019, utöver de närmare 10 kilometer ny cykelväg som byggdes förra året. Då anlades exempelvis den nya cykelvägen mellan Täljö och Rydbo. På en del sträckor, där kommunen är väghållare och där den befintliga detaljplanen ger utrymme för cykelväg, är det en relativt enkel process att utifrån behov anlägga cykelbanor. På andra sträckor kan arbetet ta lite längre tid. Det kan exempelvis bero på att det behövs tas fram en ny detaljplan eller på hur Trafikverket prioriterar där Trafikverket är väghållare.

Margretelundsvägen, som ska binda ihop cykelstråket mellan Skärgårdsstad och Åkersberga, är ett exempel där arbetet pågår med att ta fram nya detaljplaner. Stora delar av Ljusterö, väg 276 och den resterande sträckan av cykelväg längs Svinningevägen till Kulla vägskäl är exempel där Trafikverket råder över när och hur nya cykelvägar byggs. Kommunen för en löpande dialog med Trafikverket.

Cykling som knyter ihop hela länet

Cykling har i allra högsta grad gått från att vara en lokal fråga till en regional fråga. Därför samverkar flera aktörer i ett regionalt cykelkansli inom ramen för Region Stockholm. I den regionala cykelplanen prioriteras utbyggnaden och målsättningen är att cykelvägnätet i Stockholms län ska vara helt utbyggt 2030. Österåkers kommun jobbar här för att vi ska få till en säker och ordentlig regional cykelväg till och från kommunen.

Cykelfrämjandet granskar kommunerna

Kommunvelometern är en granskning av kommuners cykelarbete som genomförs varje år av Cykelfrämjandet. I år placerade sig Österåkers kommun år på en andra plats, efter Danderyd, i kategorin ”Små kommuner – upp till 50 000 invånare”. Undersökningen granskar vad kommunen har genomfört under det föregående året. Bland annat kollas antal meter byggd cykelväg, antal cykelparkeringar och annan cykelservice som byggts ut. Man granskar även trafiksäkerhetshöjande åtgärder, avsatt budget för cykelinvesteringar, drift och beläggningsarbeten, politiska uppsatta mål, påverkansåtgärder och informationskampanjer, samt mätning och uppföljning av andel cyklister i kommunen.

Kom och träffa kommunen och prata cykling!

Vill du ställa frågor eller föra fram synpunkter som rör hållbart resande och cykling? Under den Europeiska Trafikantveckan kan du träffa representanter för Österåkers kommun i Åkersberga centrum lördagen den 21 september. Passa på att komma och möta oss då!

Redaktör:
SBF

Publicerad:
fredag 23 augusti 2019
Senast uppdaterad:
fredag 23 augusti 2019