Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fisk- och vattenvård med skolklasser i Täljöviken

Under hösten har Österåkers kommun med hjälp av organisationen Sportfiskarna ordnat tillfällen där lokala skolklasser får lära sig mer om fisk- och vattenvård i Täljöviken i Åkersberga. Österåkers kommun arbetar med att ta fram en skötselplan för hela området där naturvård och fiskvård ska främjas, men också öka tillgängligheten för alla besökare och boende som vill vistas där.

Projektet Skolbäcken är en satsning från organisationen Sportfiskarna med praktisk fiskevård tillsammans med skolbarn i hela landet. Genom olika naturvårdande insatser med fokus på upplevelse och lärande tar Sportfiskarnas naturpedagoger ut tusentals barn på äventyr i närmiljöns vatten. I filmen kan du följa med en skolklass från Åkersberga.

Skolklasserna i Österåker har bland annat genom lek och praktik fått lära sig mer om vilka djur-, växt- och fiskarter som behövs i Östersjön för ett väl fungerande ekosystem. Eleverna fick även hjälpa till att röja vass för att skapa något som kallas för en blå bård, det vill säga öppet, grunt vatten mellan strandäng och vass där till exempel gäddor kan leka, fiskyngel växa upp och fåglar trivas.

Skötselplan med fokus på rekration runt Täljöviken

Österåkers kommun håller på att ta fram en skötselplan som fokuserar på naturvärden med fokus på rekreation utmed stranden runt Täljöviken. Skötselplanen tas fram i samverkan med kommunen, ideella organisationer och nuvarande arrendator på Näs. Målet är att återskapa öppna strandängar och att göra området tillgängligt och attraktivt för besökande samt att få ökade värden för den biologiska mångfalden.

– I det sammanhanget tycker vi att det är fantastiskt att vi kan samarbeta med Sportfiskarna kring ett sånt här projekt med naturpedagogik, där barnen kan få vara med och delta och uppleva naturen, säger Martina Berg, miljöplanerare i Österåkers kommun.

Redaktör:
SBF

Publicerad:
fredag 8 november 2019
Senast uppdaterad:
måndag 11 november 2019