Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Dags för Slussholmen att rustas upp

Slussholmen i Åkers kanal är en omtyckt plats i Österåker. Nu har det blivit dags att varsamt restaurera och bygga om slussen, reglerdammen och fiskvandringsleden. Samtidigt ska Slussholmen göras mer inbjudande och tillgänglig med nya picknickytor, gångbroar och kanotbryggor.

Åkers kanal är en plats för rekreation och upplevelser för alla Österåkersbor. Här växer stadsparken fram med sitt utomhusgalleri för konst, planteringarna och träden, sittplatser, aktivitetspark, vacker natur och promenadstigar längs med vattnet. Här finns också många historiska inslag med Långhundraleden, Ekbacken och Åkersbro. Och här, mitt i Åkers kanal, hittar vi Slussholmen och slussen.

Slussen ska restaureras

Slussanläggningen är idag i stort behov av renovering och Slussholmen kan vara besvärlig att nå, både för dig som kommer via land och för dig som kommer vattenvägen och vill bära kanoten över holmen. Slussanläggningen ska restaureras och byggas om för att fungera i många år till och målet är att bevara det välbekanta utseendet så långt det är möjligt. Den östra vattenpassagen är en viktig fiskvandringsväg och inrymmer även en reglerdamm som styr vattennivån uppströms. Fiskvandringsvägen ska byggas om för en förbättrad funktion och reglerdammen ska få ett säkrare och mer effektivt utförande då det automatiseras.

Plats för picknick!

På själva Slussholmen är målet att skapa picknickytor med ett nytt trädäck, nya kanotbryggor och nya och bredare gångbroar till och från Slussholmen. Arbetet pågår på två fronter.

Slussanläggningen, reglerdammen och fiskvandringsleden finns inte med i gällande detaljplan. Därför är en ny detaljplan för området på samråd 19 augusti–16 september. Då ges markägare och andra berörda möjlighet att tycka till. I detaljplanen ingår även kortare marksträckor längs med Åkers kanal samt längs med utloppet för Smedbyån i kanalen, en viktig fiskvandringsled som behöver tillgängliggöras för att kunna skötas om på ett bra sätt. Arbetet med renoveringen av Slussholmen pågår parallellt med arbetet med den nya detaljplanen.

Byggstarten är planerad att ske under 2020.

Mer information

Följ processen på österåker.se/slussholmen.

Redaktör:
SBF

Publicerad:
måndag 9 september 2019
Senast uppdaterad:
måndag 9 september 2019