Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Trafikutredning på Ljusterö

Österåkers kommun genomför för närvarande en trafikutredning på Ljusterö för att identifiera brister och problem med trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för alla trafikanter. Utredningen planeras att vara klar senare under 2018.

Syftet med utredningen

Trafikmiljön på Ljusterö upplevs av många som bristfällig, främst vad gäller trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter såsom gående och cyklister. Uppdragets syfte är därför att identifiera de problem som finns och därefter redovisa förslag på åtgärder som bidrar till en ökad trafiksäkerhet.

Varför gör Österåkers kommun en trafikutredning på Ljusterö?

Österåkers kommun äger inga vägar på Ljusterö och har därför inte rådighet att bestämma över vilka trafikåtgärder som ska göras. Förutom enskilda väghållare är det Trafikverket som äger större delen av huvudvägnätet på ön. Trafikutredningen blir en kartläggning av vad som behöver bör ses över i samverkan med Trafikverket och enskilda väghållare. 

Medborgardialog - lämna synpunkter!

Under utredningen kommer det att anordnas tillfällen för medborgardialog ute i skärgården. Till några av dessa träffar kommer skola, företag och intresseföreningar att bjudas in. Vid andra tillfällen kommer det att hållas öppet möte där alla att delta.

Under dessa träffar finns chans att diskutera idéer och komma med förslag. Det är även ett tillfälle för Österåkers kommun att berätta om vilka förutsättningar som finns för utredningen.

Medborgardialogen förs under våren 2018. Ytterligare information om de olika träffarna kommer att annonseras vid senare tillfälle. 

Lämna synpunkter via Felanmälan

Har du inte möjlighet att delta på träffarna, eller vill lämna dina synpunkter redan nu, är du välkommen att göra det via kommunens tjänst Felanmälan som finns både på webben och som app. Välj kategori ”Övrigt - Synpunkter och frågor” när du lämnar dina synpunkter.

Felanmälan - webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (öppnas i nytt fönster)

Felanmälan - app - sök på Felanmälan Österåkers kommun i App Store eller Google Play.

Förbättrad trafiksäkerhet Ljusterö skola

I vår och sommar genomförs trafikhöjande åtgärder vid Ljusterö skola.

Redaktör:
SBF

Publicerad:
onsdag 7 februari 2018
Senast uppdaterad:
tisdag 27 februari 2018