Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåker växer hållbart

Klicka på kartan för att se den större!

Österåker är den storstadsnära skärgårdskommunen med ett lite härligare sätt att leva. Vi är en tillväxtkommun i en expansiv region. Många väljer att flytta hit och många barn föds i kommunen. Detta leder till en ständig utveckling av kommunens service, liksom satsningar på attraktiva boenden och goda förutsättningar för en stark lokal arbetsmarknad.

Österåker är en av de kommuner som växer snabbast i landet och vi har som mål att växa till över 70 000 invånare år 2040. Kommunens vision är att år 2020 vara länets mest attraktiva skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka. Här utvecklas en levande skärgård och en levande landsbygd där det ska vara möjligt att både bo och verka samtidigt som Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär.

Den nya översiktsplanen för Österåker antogs i maj 2018. Till 2040 utvecklas levande stadsmiljöer med ett rikt utbud av arbetsplatser, handel, service, kultur och fritid, men även attraktiva naturområden och parker. I nästa steg fördjupas översiktsplanen med ett tillägg om utvecklingen av kust och skärgård, ett arbete som planeras inledas 2019.

Att planera för tillväxt

För att möta invånarnas krav och förväntningar behövs på en aktiv och strategisk planering och styrning i anpassningen av kommunens service, infrastruktur och bebyggelse. Det handlar om hur vi bygger och utvecklar, hur vi skapar tillgång till grönområden och till vattnet. Det handlar om kultur och fritid, liksom om hur vi skapar förutsättningar för exempelvis arbetsplatser, förskolor, skolor och service.

Här kan du se projekt som färdigställts hittills i år och föregående år, samt vad som är planerat framöver för att skapa morgondagens Österåker:

Se en karta med planerade projekt och projekt som blev klara under 2017.PDF

Goda kommunikationer viktigt

Goda kommunikationer är en viktig byggsten i ett växande Österåker. 2017 skrev kommunen under Sverigeförhandlingen, vilken innebär att Roslagsbanan förlängs i tunnel via Odenplan och vidare till T-centralen. I gengäld åtar sig Österåkers kommun att bygga drygt 7 000 bostäder kring i stationsnära lägen.

Kanalstaden, där ungefär 3 000 bostäder byggs, banar väg för hållbart byggande genom att Österåkers kommun 2017 gick med i hållbarhetsprojektet Citylab Action. Österåkers kommun är också medlem i Sveriges ekokommuner för erfarenhetsutbyte och kunskapshöjning.

Vi berättade nyligen om Hagby äng och kulle, ett bostadsområde som kommer att rymma ungefär 1 200 bostäder av olika slag ett stenkast från Åkers Runö station. Detaljplanen för Hagby äng och kulle ska ut på samråd under hösten.

Mer om Hagby äng och kulle.

Bomässa 20 oktober

Är du nyfiken på hur Österåker kommer att fortsätta växa?

Välkommen till bomässa i Åkersberga centrum den 20 oktober 2018 klockan 10–15.

Redaktör:
SBF

Publicerad:
torsdag 18 oktober 2018
Senast uppdaterad:
tisdag 26 februari 2019