Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Nya regler för när du får börja arbetet efter att du har fått lov från Byggnadsnämnden

Till dig som söker bygglov, marklov eller rivningslov från kommunen – nu börjar nya regler att gälla för när arbetet får inledas efter att du har fått lovet från Byggnadsnämnden!

Den 1 juli börjar en ny förvaltningslag att gälla i Sverige – som en följd av detta har ändringar också gjorts i plan- och bygglagen.

Efter dessa ändringar så är huvudregeln att du tidigast får sätta igång arbetet fyra veckor efter det att lovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar.

Du måste även, liksom tidigare, ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden innan du får börja.

Läs mer om ändringarna på Bygglovenhetens sidor.

Redaktör:
Bygglovenheten

Publicerad:
fredag 29 juni 2018
Senast uppdaterad:
fredag 29 juni 2018