Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fler cykelparkeringar för ett cykelvänligare Österåker

Österåkers kommun arbetar för fullt med att bygga ut cykelvägar och cykelservice inom kommunen. Sedan 2016 har det exempelvis byggts och planeras att byggas ytterligare 340 fasta cykelparkeringar på tjugo olika platser runt om i Österåker. Samtidigt rustas befintliga parkeringar och görs tryggare.

Österåkers kommun arbetar för att så många som möjligt ska ha möjlighet att lämna bilen hemma och istället använda sig av cykeln som transportmedel. Det ska vara lätt att göra de korta resorna inom kommunen på cykeln. Det ska även vara enkelt att kunna cykla till tåget eller till bussen för att sedan resa vidare med kollektivtrafiken. Därför bygger vi fler cykelparkeringar vid Roslagsbanans stationer, busshållplatser, vid idrottsplatser och vid andra stora allmänna samlingspunkter.

Sedan 2016 har vi byggt nya cykelparkeringar för ytterligare totalt 340 cyklar på tjugo olika platser runt om i kommunen.

Och arbetet för att förenkla för cyklister fortsätter. Utöver att bygga helt nya cykelparkeringar, arbetar kommunen även med att bygga cykeltak på befintliga cykelparkeringar där detta saknas. Vi förbättrar markbeläggningen där det idag är grus till asfalt, röjer bort sly och byter ut trasiga cykelställ. Vi rensar även bort trasiga och övergivna cyklar vid kommunens cykelparkeringar.

Tryggheten viktig

Trygghetsfrågan är en annan viktig aspekt. Det kan exempelvis innebära att vi anlägger belysningsstolpar i anslutning till cykelparkeringar och ser till att det inte finns växtlighet som skapar otrygghet. Man ska känna sig trygg att kunna lämna sin cykel och veta att den finns kvar när man ska hämta den, liksom att det är upplyst vid busshållplatsen och cykelparkeringen.

Utöver arbetet kring cykelparkeringar arbetar kommunen med många andra åtgärder för att förbättra för cyklister. Bland annat har kommunen idag fyra fasta mätstationer för att kunna följa statistik över hur många som cyklar i kommunen. Det finns mätstationer på Margretelundsvägen, Söralidsvägen, Svinningevägen och på gång- och cykelvägen längs med kanalen. En mätstation ska också installeras på den grusade cykelvägen mellan Rydbo och Täljö för att följa upp hur den används.

Nya cykelpumpar

Vi har även placerat ut fyra cykelpumpar runt om i kommunen. Du hittar dem vid Åkerstorps centrum, Högbacka busshållplats, Åkersberga centrum vid stationsområdet och den fjärde anlades i år vid Tunagård station i Österskär.

I takt med att kommunen växer och allt fler cyklar kommer vi att fortsätta att anlägga fler cykelparkeringar, cykelpumpar och annan service. Vi ser ett tydligt samband med bättre cykelservice och ökat cyklande i kommunen.

Hör av dig!

Har du som cyklar önskemål på plats för nya cykelparkeringar eller cykelpumpar? Hör gärna av er till oss via kommunens felanmälan, som du hittar här på österåker.se och även som app. Välj kategorin "Övrigt - Synpunkter och frågor" och ge oss din input!

Lämna dina synpunkter här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hittar du de nya cykelparkeringarna

2016

94 nya cykelparkeringar på sex olika platser runt om i kommunen.

Åkerstorp, Oxenstiernas busshållplats: 18 platser
Högbacka busshållplats: 10 platser
Solskiftes busshållplats: 20 platser
Centralvägen, Smedbyvägen: Utbyggd med 8 nya platser
Tillfällig på Peab-tomten: 18 platser
Stationsvägen: 20 platser

2017

118 nya cykelparkeringar på fem platser.

Högsättra busshållplats: 16 platser
Margretelundsskolans busshållplats: 16 platser
Rydbo station: 22 platser (färdigställdes 2018)
Tunagård station: 44 platser (färdigställdes 2018)
Sjökarbyvägen: 20 platser

2018

128 nya cykelparkeringar på nio olika platser planeras att färdigställas innan året är slut.

Norra Bergsättra: 12 platser
Kungsängens IP: 12 platser
Trälhavsvägens busshållplats: 14 platser
Mellansjö: 22 platser
Pilstugetorget: 10 platser
Runö gård södra: 10 platser
Runö gård Norra: 18 platser
Sjökarbyskolan: 14 platser
Västra Kanalstaden: 8+8 platser
Åkerstorp: Tak anläggs, cykelparkeringarna finns dock redan på plats

Cykelkarta för Österåker

Du har väl inte missat vår cykelkarta? Där finns cykelvägar och cykelparkeringar med mera markerade. Kartan producerades vid inledningen av 2018. Därför kan vissa parkeringar saknas.

Här hittar du cykelkartan.

Vill du bli vintercyklist?

Till och med den 31 oktober har du möjlighet att ansöka om att bli en av kommunens tjugo vintercyklister. Cykla minst tre kilometer, tre gånger i veckan i tre månader. Som tack för hjälpen bjuder vi på vinterdäck för din cykel.

Läs mer och ansök om att bli vintercyklist här.

Redaktör:
SBF

Publicerad:
fredag 12 oktober 2018
Senast uppdaterad:
fredag 12 oktober 2018