Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Åkersberga växer stationsnära och grönt

Illustration som visar detaljplaneförslaget för Svinningevägens norra sida, nedanför Hagbyhöjden och ett stenkast från Åkers Runö station, där Hagby äng och kulle planeras att växa fram.

Hagby äng och kulle planeras på Svinningevägens norra sida. Klicka på bilden för större version.

Hagby äng och kulle planeras inte bara bli platsen för cirka 1 200 nya bostäder i centrala Åkersberga intill grönområden, kollektivtrafik och service. Här skapas också parker, rekreation och bollplan med trygga gång- och cykelvägar som kommer alla Österåkersbor till del.

När den nya översiktsplanen för Österåker antogs i maj, var det också starten för Åkersbergas resa mot att utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här blir stationerna längs Roslagsbanan knutpunkter och Åkers Runö får en viktig roll med nya bostadsområden, idrottsanläggningar, skolor, förskolor och andra mötesplatser.

Hagby äng och kulle blir en av de nya entréerna till staden, med all den bekvämlighet som det innebär att enkelt kunna ta sig till arbete, skolor, service och fritidsaktiviteter till fots, till cykel och kanske vidare med kollektivtrafik. Här finns också den direkta tillgången till de gröna omgivningarna, för en rik fritid och med nya mötesplatser för alla Österåkersbor. Här planeras för en bollplan, nya parker, utegym och torg. Här planeras för ett vindlande rekreationsstråk längs med en av golfbanans stora dammar. Hagby äng och kulle kopplar dessutom ihop flera större gröna stråk.

Mångfald av olika bostadstyper

De cirka 1 200 bostäder som planeras här kommer att bestå av en mångfald av olika typer av bostäder med såväl flerbostadshus som radhus, parhus, villor och särskilda boenden för äldre. I nära anslutning till Svinningevägen, som härifrån och in mot Åkersberga får mer karaktären av en modern stadsgata, föreslås lokaler för caféer, restauranger och kreativa mötesplatser i gatuplan. Målsättningen är att skapa ett område med många möjligheter att mötas, med liv och människor i rörelse. Det skapar i sin tur ökad trygghet, inte bara för dem som kommer att bo och leva i Hagby äng och kulle, utan för alla som rör sig i områdena kring Åkers Runö.

Du kan vara med och påverka

Detaljplanen för Hagby äng och kulle ska nu ut på samråd. Det innebär att alla berörda ges möjlighet att tycka till om förslaget. Här är även allmänheten välkommen att delta. Byggstart planeras att ske inom några år och området kommer därefter att växa fram etappvis.

Följ projektet på österåker.se/ hagbyängochkulle.

Se större version av illustrationen av förslaget till detaljplan.

Genom Sverigeförhandlingen förlängs Roslagsbanan

Genom den så kallade Sverigeförhandlingen har Österåkers kommun åtagit sig att bygga cirka 7 000 nya bostäder. De planeras framför allt i stationsnära lägen. I gengäld ska kollektivtrafiken i länet byggas ut och Roslagsbanan förlängas till City via Odenplan.

Mer om Sverigeförhandlingen.

Stad, skärgård och landsbygd
– Översiktsplan för Österåkers kommun 2040

Kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan som pekar ut färdriktningen för framtidens Österåker med en modern stad och en levande skärgård och landsbygd.

I översiktsplanen presenteras inriktningen för hur Österåker ska utvecklas på lång sikt. Samtidigt som Österåker lockar allt fler invånare, utvecklas kommunens bebyggelse, natur, kust och skärgård, kultur, näringsliv och möjligheter till rekreation på ett hållbart sätt.

Ta del av den nya översiktsplanen för framtidens Österåker via österåker.se/osteraker2040

Redaktör:
SBF

Publicerad:
tisdag 16 oktober 2018
Senast uppdaterad:
torsdag 25 april 2019