Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vildsvin i tätbebyggda områden

Vildsvin i Österåker

Det har förkommit att vildsvin har gjort åverkan på tomter och allmän mark i Österåker. Djuren har även skrämt en del hundägare på promenader i tätbebyggda områden. Kommunen vill därför informera om sitt arbete med att hantera detta.

Kommunens viltvårdare har en god uppfattning av vildsvinsbeståndet som rör sig i området kring Grandalen, Skånsta, Margretelunds och Hackstaspåret. Det är ofta lätt att tro att vildsvinen är fler än de är eftersom relativt få individer kan göra stora skador på markerna.

Hjälp, vad gör jag om jag möter vildsvinen eller ser dem där jag bor?

Du kan alltid lämna en felanmälan om viltvård på kommunens hemsida. Den länkar vidare till viltvårdare, som vill ha så färsk information som möjligt för att kunna söka eller åtgärda problem med vildsvin. Kom ihåg att skriva dina kontaktuppgifter, så att viltvårdaren kan kontakta dig för eventuell mer information.

Gör felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vildsvin är skygga och nattaktiva

Vildsvinen kan vara svåra att skjuta eftersom de är skygga och huvudsakligen nattaktiva. När de dessutom rör sig i tätbebyggda områden med mycket folk är det svårt att lossa skott på grund av att säkerheten alltid måste kunna garanteras. Viltvårdarna kommer därför att fortsätta sitt arbete med att få ut vildsvinen ur bebyggelsen och in i en miljö, till exempel i Trastsjöskogen eller Brännbacken, som tillåter en etisk och juridiskt försvarbar minskning av stammen.

Så skyddar du din tomt

Vill man skydda sin tomt från vildsvin så är rekommendationen att sätta upp ett nätstängsel av till exempel Gunnebotyp, med en höjd på cirka 90 centimeter. Trästaket kan vildsvinen i värsta fall trycka undan med nosen, så därför är nätstängsel att föredra. Vildsvin hoppar ogärna. Det finns även elstängsel, som bland annat golfbanor använder sig av. Elstängsel är dock inte att rekommendera för trädgårdar i tätbebyggt område som angränsar till andra fastigheter, vägar samt gång- och cykelvägar, där det rör sig både barn och tamdjur.

Aktivt arbete med att minska vildsvinsstammen

Den långsiktiga målsättningen är att få bort vildsvinen i tätbebyggda områden. Under försommaren har tre djur fällts. Säkerhetsproblemen vid skottlossning inne i samhället uppfattas som mycket stora men kommunen arbetar ändå aktivt med att försöka minimera stammen och skottlossning sker där det är möjligt.

Stammen ska inventeras

Politikerna i Österåkers kommun har uppmärksammat problemet med vildsvin och har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inventera kommunens vildsvinsbestånd och att utreda lämpliga åtgärder för att hålla stammen i rimlig storlek.

Redaktör:
SBF

Publicerad:
tisdag 20 juni 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 29 juni 2017