Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Aktuella projekt inom trafik
och grönområden

På denna sida kan du läsa om aktuella och planerade arbeten som kan påverka framkomligheten på kommunens gator och vägarinom. Du kan också läsa om pågående arbeten och projekt i parker, naturområden och kommunens bad.

Aktuella trafikprojekt

 • Byggande av cirkulationsplats vid väg 276/Sockenvägen
  Trafikverket bygger om korsningen väg 276/ Sockenvägen till en cirkulationsplats.
 • Trafikverkets arbete med Kulla vägskäl
  Trafikverket avser att genomföra en del åtgärder vid Kulla vägskäl vid korsningen mellan väg 274 Vaxholmsvägen och väg 1004 Svinningevägen.
 • Trafikstörningar i centrala Åkersberga
  Den 10 april öppnar den nya infarten under Roslagsbanan som sammanbinder Rallarvägen med Sågvägen. Den 14 april inleds arbetet med den sista etappen av Båthamnsvägens ersättning. Under detta arbete kommer det vara ett flertal vägar som helt stängs för både biltrafik, gående och cyklister.
 • Flytt av infartsparkering Åkers Runö station
  Under byggnationen av Österåkers nya multihall kommer den befintliga infartsparkeringen vid Åkers Runö station att flyttas och få en ny tillfällig placering från och med den 6 april fram till början på 2022.
 • Parkeringen vid simhallen avstängd för ombyggnad
  Söra sim- och sporthallsparkering är avstängd för ombyggnad från och med den 6 mars till och med september 2020.
 • Byggande av ny cykelbana längs Söralidsvägen
  Österåkers kommun bygger ny gång- och cykelbana längs med Söralidsvägen mellan Muskötvägen och Svartfåravägen så att det blir lättare att ta sig förbi handelsområdet med cykel och till fots.
 • Provisorisk väg mellan Industribron och Hjulvägen
  Kommunstyrelsen tog 2020-01-08 beslut om att tidigarelägga byggnationen av den så kallade Södra Boulevarden. Beslutet innebär att kommunen omgående inleder projektet med att bygga en provisorisk väg från Industribron i öster fram till Sågvägen/Näsvägen i väster.
 • Rallarvägen stängs av
  17 februari–15 mars

  Under perioden 17 februari – 15 mars 2020 kommer Rallarvägen att vara avstängd, strax söder om väg 276 med anledning av att en cirkulationsplats ska byggas vid den nya vägen under Roslagsbanan.
 • Gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen
  Margretelundsvägen är en viktig skolväg och ett led i utbyggnaden för att binda ihop cykelstråket mellan Skärgårdsstad och Åkersberga.
 • Byggnationer i Söra kvarter
  I mars påbörjas byggnationer av gång- och cykelbanor, vägar, parkeringar och park i anslutning till Wallenstams husbygge vid Söra.
 • Planering av ny gång- och cykelbana längs Söralidsvägen
  Information om planering av gång- och cykelbana längs med Söralidsvägen sträckan Muskötvägen-Svartfåravägen
 • Förbättra framkomligheten Sågvägen- Båthamnsvägen
  Österåkers kommun kommer under mitten av november påbörja ett arbete med att förbättra framkomligheten i korsningen Sågvägen-Båthamnsvägen.
 • Nytt bostadsområde och infartsvägar byggs i Bergsättra.
  Skanska Boklok kommer att bygga ett nytt bostadsområde i Bergsättra. I samarbete med Österåkers kommun påbörjas nu byggandet av infartsvägar till området.
 • Kustinspirerade konstverk till centrala Österåkers entré
  David Svensson och Aaro Fahlsten är vinnarna av projekttävlingen att konstnärligt gestalta en ny entré till centrala Åkersberga, Kanalstaden, Österskär och skärgården. Den 27 juni inleddes det konstnärliga uppdraget och trafiklösningen beräknas vara klar under våren 2020.
 • Båthamnsvägens ersättning
  I samband med att Roslagsbanan byggs om för att möjliggöra tätare trafik, så byggs en ny planskild korsning som ersätter spåröverfarten vid Båthamnsvägen.
 • Roslagsbanan byggs ut
  Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt. Antalet resenärer ökar och därför förstärker SL Roslagsbanans kapacitet.
 • Åtgärdsvalsstudie väg 276
  Väg 276, Roslagsvägen, är en statlig väg och sköts av Trafikverket. Österåkers kommun tillsammans med Trafikverket arbetat med att ta fram en studie med förslag på åtgärder för väg 276 utifrån ett fokus på framkomlighet och trafiksäkerhet.
 • Arbeten på väg 276
  Arbeten pågår för att öka framkomligheten på väg 276. Bland annat breddas vägen, som ska få två körfält i varje riktning mellan Söralidsvägen och Margretelundsvägen/Norrgårdsvägen. En ny cirkulationsplats byggs också i korsningen mellan väg 276 och Sockenvägen

Aktuella projekt inom grönområden och parker

 • Nu påbörjas ombyggnation av Järnvägsparken!
  Den anrika Järnvägsparken i Åkersberga kommer under de kommande åren att få ett rejält lyft. Parken ska rustas upp med svepande perennplanteringar, praktfulla körsbärslundar, ett livfullt promenadstråk samt generösa ytor för folkliv, lek och aktivitet. Järnvägsparken kommer att bli en stolthet för Åkersbergas invånare, ett besöksmål som signalerar hemvist och förankrar centrumområdets lokala identitet i Åkersbergas historia.

Redaktör:
SBF

Senast uppdaterad:
onsdag 29 januari 2020