Ljusterö öppna förskola

Ljusterö öppna förskola, vit byggnad med grusgång

Öppna förskolan på Ljusterö är en mötesplats för barn och vuxna. Här kan du träffa andra vuxna och barn för trevlig samvaro och utbyte av erfarenheter. Vi erbjuder en trevlig, pedagogisk lekmiljö och finns tillhands för dig som vill ha råd eller stöd kring frågor som rör ditt barn.

Ljusterö öppna förskola är en träffpunkt för vuxna och barn mellan 0 och 6 år. Hit kommer föräldrar, mor- och farföräldrar eller andra ansvariga vuxna tillsammans med sitt/sina barn. Ingen föranmälan krävs och du kan komma och gå som du vill under våra öppettider:

Tisdag och torsdagar 09:00-12:00
Sångstund: 10:00

På öppna förskolan får barnen möjlighet att i leken samspela med andra barn. Som vuxen får du chans att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter med andra vuxna.

Öppna förskolans verksamhet formas gemensamt av oss alla. Samspelet mellan barn-vuxna-personal är unikt för Öppna förskolan.

Inför besök

Vi ber er att stanna hemma vid minsta symtom på sjukdom. Öppna förskolan tillämpar samma riktlinjer som kommunens förskolor och skolor.

Vision och mål för öppna förskolan:

  • erbjuda en positiv och välkomnande miljö där alla känner sig välkomna
  • erbjuda en neutral mötesplats för både barn och vuxna som ett komplement till hemmiljön
  • ge familjer möjlighet att skapa nya kontakter och stärka sitt sociala nätverk
  • ge föräldrar stöd i föräldrarollen
  • erbjuda en pedagogisk gruppverksamhet och väcka barnens leklust och kreativitet genom att erbjuda en stimulerande lekmiljö
  • finna arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
  • ge god samhällsservice
    medverka i kommunens uppsökande och förebyggande verksamhet

Styrdokument

Vi arbetar utifrån Skolverkets allmänna råd för öppen förskola. Råden knyter an till skollagens bestämmelser om den öppna förskolan och utgår från den öppna förskolans särskilda förutsättningar.

Samverkan med BVC

Vi samverkar med BVC och tar emot föränmälda grupper för en första introduktion till verksamheten.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?