Vinnare av årets pedagogpris utsågs på kickoff för Österåkers pedagoger

Bild

Pedagogcentrums kickoff fyllde Runöhallen i mitten av augusti

Den 15 augusti anordnade Österåkers Pedagogcentrum kickoff för alla pedagoger i kommunen. Temat för dagen var språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan. Samtidigt utsågs årets vinnare av pedagogpriset.

Pedagogcentrums årliga kickoff uppmärksammar all personal i våra förskolor och skolor som arbetar hårt hela året för att eleverna ska uppnå sina mål. I år var temat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att alla barn och elever ska lära sig ännu mer inom utbildningens alla områden.

– Jag är full av beundran över alla fantastiska medarbetare som arbetar inom förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grundskola och gymnasium. De gör dagligen sitt yttersta för att varje barn och elev ska kunna lära sig och utvecklas så långt det är möjligt. Det känns så fint att erbjuda alla en inspirerande föreläsning inom ett område som är helt centralt för varje lärare och pedagog och att dessutom att få uppmärksamma några lärare lite extra genom vårt Pedagogpris, säger Maria Filipsson, som är utvecklingschef på utbildningsförvaltningen.

Pedagogpriset

Årets pedagogpris delas ut till en eller flera förskollärare, fritidspedagoger eller lärare som har bidragit till att utveckla den pedagogiska verksamheten. Nominerar gör andra verksamma kollegor i kommunen. Jury var ordförande för för- och grundskolenämnden samt ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i samarbete med utbildningsförvaltningen. Pristagarna får vardera 15 000 kronor som de ska använda till att vidareutveckla undervisningen på skolorna och förskolorna.

Pristagare 2023

Bild

Tove Wallenius,
Neptunus förskola, Enhetsansvarig på Österåkers Montessori

Motivering: Tove Wallenius visar en enorm ödmjukhet och lyhördhet till barnen och arbetslaget. Tove har ett stort engagemang och ett fantastiskt fokus på interkulturellt förhållningssätt. Hon visar en tydlig värdegrund med vetskapen att barn är kompetenta och dess vilja att klara saker själv är nyckeln till lärande. Tove inspirerar och stöttar hela arbetslaget med ett ledarskap som ger pedagoger, barn och föräldrar en trygghet, tillit och delaktighet. Att kunna utveckla pedagoger att se att man kan göra saker på andra sätt eller att ibland behöva tänka utanför boxen är en gåva. Tove är en kämpe som verkligen berikar förskolans verksamhet.

Åsa Lundin, lärare på Solskiftesskolan

Motivering:

Åsa Lundin lyckas alltid hitta den perfekta balansen mellan utmaning och stöttning för eleverna och gör det dessutom med engagemang och på ett intresseväckande sätt. Fingertoppskänsla är ett ord som passar väl in på Åsas lektioner. Hon kan berätta och undervisa på ett sätt som får eleverna att förstå. Åsa är en otroligt skicklig pedagog som alltid vill få alla elever att nå så långt som möjligt. Hon är en uppskattad kollega som alltid är hjälpsam och inspirerar andra att utvecklas.

Erik Gripenskär Leineweber, lärare på Österåkers gymnasium

Motivering:

Erik Gripenskär Leineweber är en nyckelspelare i processen att forma studenter i naturvetenskapliga ämnen. Hans stora intresse och entusiasm för matematik smittar av sig på både elever och kollegor. Erik är en positiv kraft i kollegiet som alltid sprider glädje och delar gärna med sig av sina ämneskunskaper. Han är en väldigt kunnig och engagerad matematik- och fysiklärare som alltid ställer upp på en diskussion om de minsta beståndsdelarna i Universum eller om en grävmaskins prestanda. I kursen matematikens specialisering tar Erik med eleverna till KTH och i fysikkurserna får de åka till Fysikum vid Alba Nova. Eleverna får genom den här lärarens undervisning uppleva spännande högskolematematik på plats med doktorander i matematik och de får en gedigen grund inför sina kommande studier på högskola och universitet. Vi vill uppmärksamma Eriks goda arbete och betydelse för elever och kollegors lärande.

Publicerad:
Senast uppdaterad: