Snart är antagningen till Internationella Engelska Skolan i Österåker klar 

En fiktiv visualiseringsbild över skolan när den är färdigbyggd.

Visualisering över IES Österåker när skolan är färdigställd. Illustration: Nystad Stadsutveckling AB

I november beräknas första antagningen till Internationella Engelska Skolan i Österåker vara klar. Då får alla familjer som erbjuds en plats besked och bjuds in till skolan. Den tvåspråkiga skolan med internationell profil öppnar i augusti 2024.

Befintliga byggnader där Hackstaskolan tidigare låg håller just nu på att totalrenoveras och en del av dem ersätts med helt nybyggda lokaler. Skolan kommer bland annat att få ny matsal med tillhörande tillagningskök.

Ägaren Nystad, i samarbete med entreprenören Cobab, anlägger även ny skolgård med omfattande lek- och aktivitetsmöjligheter. När skolan är färdigställd i augusti 2024 blir det en F-9 skola inklusive fritidshem för cirka 600 elever med två klasser per årskurs.

En efterfrågad skola

Det finns sedan tidigare en stor efterfrågan bland familjer i Österåker på en skola med internationell profil. Barn och ungdomar från Österåker studerar redan idag på Internationella Engelska Skolan och andra internationella skolor utanför kommunen.

Vi har lyssnat på invånarna och deras önskemål. Invånarna vill gärna ha Internationella Engelska Skolan här i Österåker, säger Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M).

Hon välkomnar att valfriheten nu ökar ytterligare för invånarna.

– Den nya skolan bidrar till ett bredare skolutbud eftersom den här profilen på skola inte finns i kommunen idag. Vi är mycket glada och välkomnar Internationella Engelska Skolan till Österåker, fortsätter Michaela Fletcher (M).

Första antagningen beräknas klar i november

Antagningen påbörjas i mitten av november.

Internationella Engelska Skolans etablering i Österåker påverkar i likhet med befolkningsprognoser övriga grundskolor i kommunen. Till hösten 2024 beräknas drygt 500 elever från elevunderlaget till grundskolorna börja i Internationella Engelska Skolan.

Inom utbildningsförvaltningen i Österåker pågår redan nu ett planeringsarbete vad gäller grundskolorna i kommunal regi inför terminsstarten hösten 2024.

– En slutlig värdering av hur de kommunala skolorna påverkas kan inte genomföras förrän antagningen till Internationella Engelska Skolan har påbörjats i november. Efter det kan en detaljerad budget och en plan för anpassning tas fram. Plan och förslag för grundskolor i kommunal regi kommer att presenteras vid nästa nämndmöte som äger rum i början av november. Vårdnadshavare och elever kommer att hållas väl informerade om de olika grundskolornas verksamhet och inriktning, så de har ett bra underlag för att ta ställning till de alternativ som finns när det är dags för önskemål om skola.” säger Hampe Klein, Utbildningsnämndens ordförande.

Mer information

Internationella Engelska Skolan (IES) webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Denna sida uppdateras löpande.

Publicerad:
Senast uppdaterad: