Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Pedagogcentrum har flyttat in i nya lokaler

Två kvinnor i personalen på Pedagogcentrum visar upp material i den nya Metodverkstan.

Måndagen den 27 mars invigdes Pedagogcentrums nya ljusa lokaler i Alceahuset. I den nybyggda Metodverkstan får barnen leka och lära med alltifrån glasskiosk, ljusbord, magnetfält, magnetisk sand, tatueringspennor och spegelbord samtidigt som pedagogerna får handledning och stöd i sin roll av personalen på Pedagogcentrum.

Vi vill visa för pedagogerna hur de tillsammans med barnen kan jobba i förskolan med olika material, stationer och metoder. Syftet är att väcka idéer och inspirera till nya arbetssätt som de kan tillämpa vid sin hemvist sen. Det är ett mycket mer kreativt sätt att lära sig på jämfört med att lyssna till en föreläsning i ett klassrum, berättar Frida Samuelsson som arbetar som utvecklingsledare på Pedagogcentrum.

Återbruk av material genom utlåning

Utöver Metodverkstan finns en utlåningsdel där förskolor och skolor kan låna med sig material till sin verksamhet en längre tid, vilket är bra såväl för miljön, som för ekonomin.

Utrustning för klassrum och barn med olika behov

I de nya lokalerna finns också inspirationsmiljöer för hur ett klassrum kan delas in i olika zoner utifrån behov. Det är alltifrån lugna hörn, ljuddämpare och rumsavskiljare till aktivitetsytor med lyckohjul och rörliga stolar anpassade till barn som är rastlösa och har svårt att sitta still. Skolorna har möjlighet att låna med sig möbler och material från dessa miljöer till sin verksamhet för en tid. Besök Pedagogcentrums webbplats för mer information.

Publicerad:
Senast uppdaterad: