Österåker har högst andel förskollärare av nordostkommunerna

Personal från förskolan Bikupan

Från vänster: Rektor Lena Lang Forseth, Förskollärare Christina Lenasson och Bitr. rektor Christina Holmberg.

Enligt nya siffror från Statistiska Centralbyrån toppar Österåkers kommun listan av nordostkommunerna vad gäller andelen behöriga förskollärare under 2022. Med 38 procent behöriga förskollärare ligger Österåker högre än Norrtälje, Vaxholm, Täby, Vallentuna och Danderyd. Dessutom innebär siffran en ökning med två procentenheter mot 2021.

Lena Lang Forseth är rektor för Bikupan, Äppellunden, Tallsättra och Palettens förskola. Hon glädjs åt beskedet och delar med sig av de faktorer som kan ligga bakom de fina siffrorna.

Ett arbetslag där alla är viktiga och delaktiga

I arbetslagen på de fyra förskolor jag är rektor för möts vi regelbundet för att dela insikter, erfarenheter och idéer kring utveckling framåt. All personal är viktig och fyller olika funktioner. Förskollärararna har en gedigen utbildning i grunden som är värdefull i arbetet att sy ihop kreativa idéer med de mål och krav vi har på oss, säger Lena Lang Forseth.

På Lenas förskolor är insiktsarbetet centralt och återkommande. Genom att lyssna in och ständigt skruva och förbättra arbetssätten blir det möjligt att ge barnen de bästa förutsättningarna framåt. Ett öppet sinne och lyhördhet har gjort att alla känner sig delaktiga och betydelsefulla för verksamheten.

Studenter återvänder till förskolan för att tacka

– Förskolans uppdrag är mycket större än vad det kan verka. Vi lägger grunden för barnens framtid och ser oss som en viktig del av barnets utveckling ända fram till studenten. När barnen slutar i förskolan hos oss får de med sig en sten som ska symbolisera trygghet och omtanke. Att vi alltid finns här för barnen när helst de skulle behöva oss. Vi bryr oss och vill att det ska gå bra för dem i livet. Vi har haft barn som återvänt till oss många år senare och visat upp att de fortfarande har sin sten i ryggsäcken och vi har ibland hjälpt till med frågor de har. De har varit så tacksamma, berättar Lena.

Ett kvitto på kvalitativ utbildning

– Det är våra medarbetare i förskolan som är den avgjort viktigaste förutsättningen för att barnen ska få utbildning av hög kvalitet. Glädjande är att förskollärartätheten ökat ytterligare och nu är 38 procent, vilket är högst av nordostkommunerna. Förskollärarna har ett uttalat ansvar att leda arbetslagets arbete utifrån läroplanen. Vårt systematiska kvalitetsarbete visar att hög förskollärartäthet är den viktigaste parametern för god och kvalitativ utbildning i förskolan, säger Ann Bisenius, skolchef i Österåkers kommun.

Publicerad:
Senast uppdaterad: