Familjecentralen med öppna förskolan viktigare än någonsin

Bilden föreställer en kvinna med en bebis i famnen.

För att skapa ett tryggare Österåker fortsätter kommunen att prioritera det förebyggande arbetet. Här är familjecentralen med bland annat öppna förskolan en viktig del. Trots minskade statsbidrag kommer verksamheten att fortsätta som tidigare.

För att stärka upp stödet och nätverket kring små barn och deras familjer startade Österåkers kommun upp en familjecentral år 2022. Inom familjecentralen samverkar barnmorskemottagning, öppen förskola, barnavårdscentral och socialförvaltningens förebyggande verksamheter. Syftet är att erbjuda ett brett och samordnat stöd till alla familjer med små barn och att kunna ge extra stöttning när det behövs.

Under år 2021 och 2002 ökade kommunen bemanningen på öppna förskolan, från två till tre medarbetare, med stöd av ett statsbidrag för språkutveckling. Statsbidraget användes också till att höja kompetensen hos medarbetare på alla förskolor i kommunen genom handledning och utbildning på kommunens Pedagogcentrum, samt inköp av språkstimulerande läromedel. Statsbidraget har nu upphört, men verksamheten på öppna förskolan kommer att fortsätta med samma bemanning.

– Familjecentralen med öppna förskolan är en viktig del i vårt förebyggande arbete där vi vill ge alla barn så goda förutsättningar som möjligt till en trygg uppväxt. Det är viktigare än någonsin i dagens samhällsklimat och en självklar prioritering i utbildningsförvaltningens uppdrag och budget, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Publicerad:
Senast uppdaterad: