Eva Wetterstrand blir utbildningsdirektör i Österåker

Portättbild på Eva Wetterstrand

Den första januari 2023 blir Eva Wetterstrand utbildningsdirektör i Österåker. Eva Wetterstrand är sedan 2019 produktionsdirektör i kommunen med ansvar för samtlig kommunal verksamhet i egen regi såsom förskolor, skolor, samt vård och omsorg.

I samband med detta vidgas rollen som utbildningsdirektör till att även omfatta ansvar för kommunens förskolor och skolor i egen regi. Detta är ett led i en organisationsförändring där nuvarande beställar- och utförarorganisation görs om till en linjeorganisation. Därmed upphör nuvarande produktionsförvaltning och dess verksamheter flyttas till andra förvaltningar i kommunen.

Eva Wetterstrand har tidigare arbetat som direktör för barn- och utbildningskontoret i Norrtälje kommun och som produktionsdirektör i Västerås stad. Dessförinnan har hon haft chefsbefattningar inom det privata näringslivet.

Eva Wetterstrand efterträder Louise Furness som blev utbildningsdirektör i Österåkers kommun år 2019.

Publicerad:
Senast uppdaterad: